Vienošanās Nr. 2014/0047/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/007

Projekta ilgums: 01.09.2014. – 31.08.2015.

Projekta zinātniskā vadītājā: Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa

Projekta mērķis ir pētīt nanostrukturētu un makroizmēra neorganisku platzonu materiālu (III elementu grupas nitrīdi AlN, hBN, metālu oksīdi ZnO, TiO2, SnO2 un oksifluorīdu stikla keramikas) spektrālās īpašības, lai izveidotu luminiscējošus materiālus ar noteiktām īpašībām, kuru luminiscence ir jutīga pret apkārtējā vidē esošām dažādām gāzēm (skābeklis, slāpeklis, ogļskābā gāze uc), un kam piemīt gāzu sensoru īpašības, kā arī lai izveidotu ultravioletā starojuma konvertorus redzamā gaismā un radītu jaunus materiālus redzamās gaismas avotiem. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību.