Projekta mērķis ir pētīt nanostrukturētu un makroizmēra neorganisku platzonu materiālu (III elementu grupas nitrīdi AlN, hBN, metālu oksīdi ZnO, TiO2, SnO2 un oksifluorīdu stikla keramikas) spektrālās īpašības, lai izveidotu luminiscējošus materiālus ar noteiktām īpašībām, kuru luminiscence ir jutīga pret apkārtējā vidē esošām dažādām gāzēm (skābeklis, slāpeklis, ogļskābā gāze uc), un kam piemīt gāzu sensoru īpašības, kā arī lai izveidotu ultravioletā starojuma konvertorus redzamā gaismā un radītu jaunus materiālus redzamās gaismas avotiem. Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību.

Projektā ir paredzēts veikt pētniecību, kas atbilst rūpniecisko pētījumu kategorijai – tiks veikti pētījumi, kuru rezultātā tiks izstrādāti jauni produkti – luminiscenti materiāli, kas ir gan gāzu jutīgi, gan arī tādi, kurus var izmantot redzamās gaismas avotos. Tiks izpētītas šo materiālu spektrālās uc. īpašības, kas tiks apkopotas rezultātu paketēs.

Projektā ir paredzētas 8 aktivitātes, kas ietver luminiscences procesu un to mehānismu izpēti augstāk minētiem materiāliem. Nitrīdiem un oksīdiem luminiscence tiks pētīta atkarībā no temperatūras un paraugos esošu defektu (virsmas un tilpuma defekti) sastāva, kā arī tiks izvērtēta paraugu aptverošās vides (gaiss, vakuums, dažādu gāzu atmosfēra) ietekme uz šo luminiscenci. Tiks pētīta oksifluorīdu stikla keramikas luminiscence atkarībā no parauga sastāva, lai izveidotu efektīvus redzamās gaismas starotājus.

Projekts tiks īstenots LU Cietvielu fizikas institūtā, Rīgā. Projekta īstenošanā ir iesaistīti pieredzes bagāti zinātnieki un jaunie speciālisti, kā arī tehniskais personāls (31 cilvēks). Projekta izpildītāju rīcībā ir visa nepieciešamā aparatūra pētniecības veikšanai.