Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Juris Purāns Laboratorijas vadītājs 67251691 307 juris.purans@cfi.lu.lv
Boriss Poļakovs Vadošais pētnieks 67187511 332 Boriss.Polakovs@cfi.lu.lv
Andris Āzens Vadošais pētnieks 210 andris.azens@cfi.lu.lv
Lauris Dimitročenko Vadošais pētnieks 67187479 244 lauris.dimitrocenko@cfi.lu.lv
Roberts Kalendarevs Vadošais pētnieks 67251691 236 Roberts.Kalendarevs@cfi.lu.lv
Vera Skvorcova Vadošā pētniece 67187473 435 vera.skvorcova@cfi.lu.lv
Mārtiņš Zubkins Pētnieks 210 martins.zubkins@cfi.lu.lv
Edgars Butanovs Pētnieks 540 Edgars.Butanovs@cfi.lu.lv
Leonīds Čuganovs Viespētnieks Leonids.Cugunovs@cfi.lu.lv
Andrejs Kursītis Zinātniskais asistents 67251691 236 andrejs.kursitis@cfi.lu.lv
Kaspars Vilnis Inženieris 210 kaspars.vilnis@cfi.lu.lv
Halil Arslan Fiziķis Halil.Arslan@cfi.lu.lv

Mūsu laboratorijā izmanto dažādas plāno kārtiņu iegūšanas metodes. Tiek lietotas dažādas fizikālās iztvaicēšanas (termiskā, impulsu lāzera un t.l.) un magnetronu izputināšanas (DC, RF, HiPIMS) tehnoloģijas. Par pamatinstrumentu šo tehnoloģiju relizācijai kalpo SIA "Sidrabe" izstrādātā un uzbūvētā dauzfunkcionālā klāstera iekārta. Līdzās tai mes izmantojam virkni atsevišķu magnetronu izputināšanas un iztvaicēšanas ierīču.

Lai pētītu un testētu iegūtās kārtiņas mūsu eksperimentālās iespējas ietver, bet neaprobežojas ar vairākām tehnoloģijām: skenējošā un transmisijas elektronu mikroskopija (SEM/TEM), skenējošā zonžu mikroskopija (AFM/STM), konfokālā mikroskopija (CM), rentgenstaru difrakcija (XRD), rentgenstaru absorbcijas spektroskopija (XAS/EXAFS/XANES), elektronu enerģijas zudumu spektroskopija (EELS) un rentgenstaru fotoelektronu spektroskopija (XPS). Materiāla sastāvu varam pārbaudīt ar rentgenfluorescences (XRF), XPS, EELS un XAS metodēm.

Mūsu laboratorija ir iesaistīta Latvijas Universitātes mācību procesā un nodrošina studentus ar iespēju piedalīties pētnieciskajā darbībā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.

Aktīvie projekti

EUROfusion:

"When and how ODS particles are formed? - X-ray Absorption Spectroscopy and ab initio modelling of ODS steels", EUROfusion Enabling Research Project (CfP-WP15-ENR-01/UL-01), 2015-2017 (Head: J. Purans).

EU regional development grant

ERAF-088 "Innovative glass coatings" 2010-2014

EU regional development grant

Collaboration Projects BKC centre Nanotechnology

ISSP UL + SIA SIDRABE

ISSP UL + AS GROGLASS

Dauzfunkcionāla klāstera iekārta SAF25/50 vakuma pārklājumiem

Magnetronu izputināšanas iekārtu kompleks G500M

SIA “Sidrabe”

AS “Groglas”

Saint-Gobain Recherche, France

SWEDEN Ångström Laboratory, Uppsala University

E. Butanovs, A. Kuzmin, J. Butikova, S. Vlassov, B. Polyakov, Synthesis and characterization of ZnO/ZnS/MoS2 core-shell nanowires, J. Cryst. Growth 459 (2017) 100-104.

D. Bocharov, M. Chollet, M. Krack, J. Bertsch, D. Grolimund, M. Martin, A. Kuzmin, J. Purans, E. Kotomin,  Analysis of the U L3-edge X-ray absorption spectra in UO2 using molecular dynamics simulations,  Prog. Nucl. Energy 94 (2017) 187-193.

M. Zubkins, R. Kalendarev, J. Gabrusenoks, A. Plaude, A. Zitolo, A. Anspoks, K. Pudzs, K. Vilnis, A. Azens, J. Purans, Changes in structure and conduction type upon addition of Ir to ZnO thin films, Thin Solid Films 636 (2017) 694-701.

B. Polyakov, A. Kuzmin, S. Vlassov, E. Butanovs, J. Zideluns, J. Butikova, R. Kalendarev, M. Zubkins, A comparative study of heterostructured CuO/CuWO4 nanowires and thin films, J. Cryst. Growth 480 (2017) 78-84.

N. Mironova-Ulmane, A. Kuzmin, V. Skvortsova, G. Chikvaidze, I. Sildos, J. Grabis, D Jankoviea, A. Dindune, M. Maiorov,  Synthesis and vibration spectroscopy of nano-sized manganese oxides, Acta Phys. Pol. A (2017) .

E. K. Yukhno, L. A. Bashkirov, P. P. Pershukevich, I. N. Kandidatova, N. Mironova-Ulmane, A Sarakovskis, Excitation and photoluminescence spectra of single- and non-single-phased phosphors based on LaInO3 doped with Dy3+, Ho3+ activators and Sb3+ probable sensitizer,  J. Lumin. 182 (2017) 123-129.