Projekta numurs: VPP-COVID-2020/1-0004

Tips: COVID-19 SEKU MAZINĀŠANAI

Projekta ilgums: 01.07.2020. - 31.12.2020

Projekta vadītājs: Rīgas Tehniskā universitāte, Dr. Sc. Ing. Tālis Juhna (RTU)

Sadarbības partneri: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Universitāte, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Projekta atbildīgais no LU CFI: Akad. Dr.habil.phys. Juris Purāns

Kopējais finansējums: 497 580.00 EUR

LU CFI finansējums: 37 000 EUR

Projekta kopsavilkums:

Cietvielu fizikas institūts kopā ar citām iestādēm piedalās projekta realizēšanā, kurš ir saistīts ar COVID-19 saistīto problēmu risināšanu. Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt medicīnas iestādes ar aktuālo informāciju un tehnoloģijām, kuras palīdzēt samazināt infekcijas izplatības riskus un samazināt medicīniskā personāla slodzi.

Projekta ietvaros cietvielu fizikas institūtā tiek pētīta dažādu veidu WO3-x, WO3-x:Cu, Cu, WO3-x/Cu/WO3-x plāno pārklājumu ietekme uz vīrusiem un baktērijām, kā arī pētītas šo pārklājumu ķīmiskās un mehāniskās izturības uzlabošanas iespējas.

Pārklājumu iegūšanai tiek izmantota magnetronā izputināšanas tehnoloģija. Procesa parametru variēšana sniedz iespēju iegūt pārklājumus ar dažādām fizikāli-ķīmiskajā īpašībām, dažādās vielu proporcijās.

Izgatavoto pārklājumu redzamās gaismas caurlaidība sniedz iespēju tos izmantot aizsarg ekrānos, aizsargstiklos un iespējams arī citās kontaktvirsmās. Topoša prototipa praktiskā pielietojuma iespējas pilnībā atbilst projekta mērķiem.    

Projekta realizēšanas gaita:

Uz 09.2020 sākuma brīdi notestēta pirmā paraugu partija, vairākiem pārklājumiem  konstatēta anti-mikrobiāla iedarbība, ievākti dati par fizikāli-ķīmiskajām īpašībām un pārklājumu izturību.

Pamatojoties uz iepriekš ievāktiem datiem tika sagatavota otra testējamo paraugu partija.

 

Saites:

https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4091-valdiba-apstiprina-valsts-petijumu-programmu-covid-19-seku-mazinasanai

https://www.osi.lv/projekti/drosu-tehnologiju-integracija-aizsardzibai-pret-covid-19-veselibas-aprupes-un-augsta-riska-zonas/

https://www.rsu.lv/projekts/drosu-tehnologiju-integracija-aizsardzibai-pret-covid-19-veselibas-aprupes-un-augsta-riska

https://www.edi.lv/projects/drosu-tehnologiju-integracija-aizsardzibai-pret-covid-19-veselibas-aprupes-un-augsta-riska-zonas-cov-clean/

http://www.kki.lv/zinatniskie-virzieni/projekti/drosu-tehnologiju-integracija-aizsardzibai-pret-covid-19-veselibas

http://www.dragon.lv/tfl/index.htm