Identifikācijas numurs: 101087367

Tips: Apvārsnis Eiropa

Projekta ilgums: 01.11.2023. – 31.12.2027.

Projekta vadītājs: LU CFI Plāno kārtiņu laboratorijas vadītājs Prof. Dr. phys. Juris Purāns

ERA Chair: Dr. Smagul Karazhanov

CFI budžets:

2 471 875 EUR

Projekta galvenie mērķi:

1. Cilvēkkapitāla attīstības priekšrocības. Ar ERA-chair un komandas atbalstu SWEB projekts palielinās LU CFI pētniecības, attīstības un inovācijas kapacitāti, attīstot tā potenciālu materiālzinātnes jomās, pozitīvi veicinot esošo Izcilības centra (CAMART2) darbību.

2. Jaunu energotaupības hromogēno materiālu un ierīču izstrāde, liela mēroga uzklāšanas metožu izstrāde, fotohromo un termohromo kārtiņu stabilitātes pārbaudes protokolu izstrāde, testēšana iekštelpās un ārā.

3. Publikāciju un zināšanu pārneses priekšrocības. Iegūto zinātnisko rezultātu publicēšana augstas ietekmes recenzētos žurnālos veicinās LU CFI atpazīstamību un iespēju iegūt lielāku ārējo finansējumu.

4. Ilgtermiņa ieguvumi ilgtspējīgā enerģētikā un ekonomikā, pateicoties SWEB projekta ietvaros izveidotajiem risinājumiem izšķirošu izaicinājumu risināšanai resursefektīvas sabiedrības attīstībā; ilgtermiņa ietekme pēc SWEB beigām ir plānota caur projekta laikā izveidoto Briefing Demo Center (Instruktāžas demonstrācijas centrs) un ES apvienoto augstskolu par viedajiem logiem un nulles enerģijas ēkām, pamatojoties uz spēcīgu pētniecību, attīstību, inovāciju un tirgū vadošo industriju tīklu.

5. Inovāciju nodošana jaunizveidotiem un spin-off uzņēmumiem. Projekta rezultāti nodrošinās spēcīgu pamatu tālākai tehnoloģiju attīstībai LU CFI komercializācijas aktivitātēs.

Projekta apraksts:

Projekta “Viedie logi nulles enerģijas ēkām” (Smart Windows for Zero Energy Buildings  - SWEB) mērķis ir izstrādāt pasaulē atzītus un izcilus pētījumus par funkcionāliem materiāliem un to SWEB pielietojumiem, uzlabot mācību kapacitāti un veicināt institucionālās pārvaldības izmaiņas, lai panāktu izcilību un ilgtspējību. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) ir funkcionālo materiālu un pārklājumu pētniecības līderis Latvijā. Institūts velta ievērojamus resursus materiālu izpētē, testēšanā, progresīvā apmācībā un inovācijās. LU CFI galvenās tehnoloģijas ir balstītas uz neorganisko un organisko plānu kārtiņu uzklāšanu uz dažādiem materiāliem un virsmām, izmantojot dažādas uzlabotas kārtiņu uzklāšanas metodes, izmantojot jau esošās un izstrādājot jaunas tehnoloģijas. Plāno kārtiņu tehnoloģijas pārvalda augsti kvalificēts personāls, kas ļauj uzklāt jaunus materiālus, atbilstoši zinātniskiem pētniecības projektiem un industriāliem klientiem. Pašlaik vairāku pētījumu projektu mērķis ir izstrādāt jaunus progresīvus materiālus un pārklājumus SWEB projektam.

SWEB projekts tiek realizēts Eiropas Savienības “Apvārsnis Eiropa” ERA-chair (European Research Executive Agency) programmas ietvaros. ERA-chair SWEB projekta laikā tiks izveidota augstas kvalifikācijas pētnieku un ekspertu komanda, sinerģiski apvienojot zināšanas par hromogēno viedo logu materiāliem un papildu kompetences LU CFI tādā veidā mazinot plaisu starp pētniecību un tehnoloģiju pārnesi. Iegūtās zināšanas palielinās pētniecības izcilību, atpazīstamību un LU CFI un Latvijas pievilcību kopumā Eiropā un pasaulē, tādējādi veicinot līdzdalību ERA-chair. Turklāt šie vērienīgie pētniecības un inovācijas mērķi, kas vērsti uz jaunās paaudzes hromogēno viedo logu izstrādi, būs pamats turpmākai SWEB tehniskajai attīstībai un inovatīvai ražošanai citos Eiropas Savienības (ES) reģionos. Gala rezultātā sabiedrība kopumā gūs labumu no izcilām darba iespējām speciālistiem, jauniešu lielāku piesaista prestižai tehnoloģiju un inženierzinātņu augstākajai izglītībai, patērētāji gūs netiešu labumu no īsākiem prototipa līdz tirgus attīstības cikliem daudzsološiem hromogēniem viediem logiem, pateicoties izveidotajam tiltam starp pētniecību, attīstību un sabiedrību.

Eiropas perspektīva

ES mērķis ir būt klimatneitrālai līdz 2050. gadam: ekonomika ar nulles siltumnīcefekta gāzu emisiju. Šis mērķis ir Eiropas Green Deal pamatā un atbilst ES saistībām veikt globālus pasākumus klimata jomā saskaņā ar Parīzes līgumu. Plāno kārtiņu pārklājumus plaši izmanto dažādos pielietojumos optiskās, elektroniskās, optoelektroniskās un fotoniskās ierīcēs, tostarp spoguļos, viedos logos, saules baterijās, pārklājumos, kas novērš koroziju, nodrošina antistatiskās, adhēzijas un ķīmiskās īpašības, kā arī pārtikas iesaiņojumā, lai nodrošinātu specifiskas īpašības. Globālajā plāno kārtiņu un nanopārklājumu tirgū ir pārklājumi, kas demonstrē, piemēram, izcilu nodilumizturību, elastību, cietību un caurspīdīgumu, salīdzinot ar citiem parastajiem pārklājumiem. Turklāt, pieaugot izpratnei par antibakteriālo un pretvīrusu (piem., pret-COVID-19) iedarbību, palielināsies tirgus pieprasījums pašattīrošo un hromogēno pārklājumu priekšrocībām enerģētikā, celtniecībā, medicīniskajos, mehāniskajos un kosmosa pielietojumos.

Projekta mājas lapa: www.swebwindow.eu