Projekta numurs KC-PI-2017/86

Projekta 1. kārtas ilgums: 29.01.2018 - 29.07.2018.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Phys. Juris Purans

Apraksts:

Projekta mērķis - komercializēt jaunas specializētas silīcija pamatnes 1D nanostrukturēto materiālu nanomehāniskiem testiem. Viendimensiju 1D nanomateriāliem (nanovadi, nanocaurulītes, nanošķiedras) ir plašs pielietojuma spektrs: no nanoelektronikas lidz tekstilam un kompozītmateriāliem. Un vairākiem pielietojumiem ir svarīgas 1D nanomateriālu mehāniskās īpašības (stiprība, izturība u.c.).

Projekta pirmās kārtas maksimālās kopējās izmaksas ir 25 000 euro ar ERAF atbalsta intensitāti 90%.
1. kārtas laikā notiek Komercializācijas stratēģijas, Tehniski ekonomiskā priekšizpētes un komercializācijas pasākuma plāna izstrāde.