Tips: Latvijas Zinātnes padomes grants

Projekta Nr: LZP-2020/1-0261

Ilgums: 2021. – 2023.

Projekta vadītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Dr. Phys. Boriss Poļakovs

Kopējais budžets: 299 991,00 EUR

Projekta apraksts:

Šajā projektā mēs plānojam izstrādāt un izpētīt jaunas lādiņa blīvuma viļņu (CDW) materiālu hibrīdu nanovadu heterostruktūras, kas piemērotas fotodetektēšanai plašā viļņu garuma diapazonā. Projekta ideja ir balstīta uz CDW materiāla apvalka un pusvadītāju nanovadu kodola kombināciju, kā rezultātā tiek iegūti hibrīdi serdes-apvalka nanovadi. Mēs plānojam izpētīt slāņveida CDW hibrīdu sistēmu augšanu uz substrātiem ar heksagonalu kristālu struktūru, kas ir stabila kodīgā sēra atmosfērā, piemēram, GaN, InN un ZnS, un uz materiāliem, kurus var pārveidot par sulfīdiem, piemēram, ZnO (ZnS). Pētāmie slāņaini CDW materiāli galvenokārt ir pārejas metāla halkogenīdi (TaS2, VS2, VSe2, TiSe2 utt.). CDW materiāla apvalka audzēšanai tiks izmantotas un salīdzinātas vairākas sintēzes metodes (piemēram, pulsējošā slāņa nogulsnēšanās, magnetronu izsmidzināšana utt.). Tiks pētītas kodola apvalka nanovadu elektroniskās un optoelektroniskās īpašības, integrējot tās vienā nanovadu ierīcē, piemēram, lauka efekta tranzistorā un fototransistorā. Projektā ir teorētiski aprēķini, kuru mērķis ir pētīt kodola un apvalka saskarnes struktūru un īpašības.