Projekta numurs: KC-PI-2020/44

Projekta 1. posma ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Phys. Juris Purāns

2017.gada 25.maijā starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu tika noslēgts līgums Nr. KC-L-2017/17 par atbalsta saņemšanu Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda ietvaros.

2020.gada 31.martā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra trešās projektu atlases kārtas ietvaros apstiprināja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta projekta iesniegumu „Daudzslāņu atstarojošas safīra pamatnes efektīvākām zilām-baltām LED”,  identifikācijas numurs KC-PI-2020/44.

Projekta mērķis: Attīstīt un komercializēt daudzslāņu safīra pamatnes ar Ga2O3, kuras var tikt izmantotas LED struktūras uzaudzēšanai masveida ražošanā, lai izgatavotu efektīvākas zilās-baltās HB-LED. Mūsu atstarojošās safīra pamatnes ir izstrādātas tā, lai būtiski palielinātu gaismas izvades efektivitāti un gaismas izstarošanu salīdzinājumā ar standarta HB-LED. LED tiek plaši izmantotas ielu, industriālajā un mājsaimniecību apgaismošanā, tādējādi efektivitātes palielināšana par dažiem

procentiem pārvērstos ievērojamā enerģijas ietaupījumā ilgtermiņā.

Projekta pirmā posma ietvaros ir paredzēts veikt tehnoloģiju pārneses projekta tehniski ekonomisko priekšizpēti un izstrādāt komercializācijas stratēģiju.

Maksimālais atbalsta finansējums projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000,00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000,00 EUR.

 
 

Jaunumi par projektu

30.09.2020.

Ir veiksmīgi noslēdzies Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai" ietvaros finansētā projekta  KC-PI-2020/44 "Daudzslāņu atstarojošas safīra pamatnes efektīvākām zilām-baltām LED" pirmais posms.

Projekta pirmā posma ietvaros ir sagatavoti 3 dokumenti  (tehniski ekonomiskā priekšizpēte, komercializācijas stratēģija un komercializācijas pasākumu plāns), kas ir iesniegti LIAA izvērtēšanai 2. kārtas finansējuma saņemšanai.