Identifikācijas numurs: 101070310

Tips: Apvārsnis Eiropa

Projekta ilgums: 01.10.2022. – 30.09.2025.

Projekta vadītājs: Prof. Džordžo Kannata, Datorzinātņu un inženierzinātņu, bioinženierijas, robotikas un sistēmu inženierijas katedra Dženovas Universitātē Itālijā.

Sadarbības partneri:

 • Dženovas Universitāte (UNIGE), Itālija
 • Saragosas Universitāte (UZ), Spānija
 • Senluisas franču-vācu pētniecības institūts (ISL), Francija
 • Ļubļanas Universitāte (LU), Slovēnija
 • Research Institutes of Sweden AB (RISE), Zviedrija
 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI), Latvija
 • FIAT pētniecības centrs (CRF), Itālija
 • Inertia Technology (IT), Nīderlande
 • Pētniecības un tehnoloģiju centrs HELLAS (CERTH), Grieķija
 • Oksfordas Universitāte (UOXF), Apvienotā Karaliste
 • Ocado Group (OCADO), Apvienotā Karaliste
 • Boloņas Universitāte (UNIBO), Itālija
 • Bolcāno Universitāte (UNIBZ), Itālija
 • Idiap pētniecības institūts (IDIAP), Šveice

Atbildīgais no LU CFI: Ilze Aulika

Kopējais finansējums:

4 157 054.50 Eur, 100% Eiropas Komisijas finansējums

Projekta mērķis:

Sestosenso mērķis ir jaunas attāluma un taustes sensoru tehnoloģijas izstrāde robota ķermenim, kas nodrošinātu vienotu vides uztveri robotam, balstoties uz sensoru datiem. Tehnoloģija ir nepieciešama, lai robots darbotos droši un autonomi cilvēku klātbūtnē. Sensoru tehnoloģijas izveide sākas no ierīces (sensoru) izstrādes un attīstās līdz robota kognitīvās (apzinātās) uztveres un darbības kontroles līmenim, balstoties uz specifiski izveidotu elektroniku un programmatūru.

Projekta kopsavilkums:

Sestosenso izstrādā tehnoloģijas nākamajām kolaboratīvo robotu paaudzēm, kas spēj paši pielāgoties mainīgiem darbības apstākļiem, kā arī nodrošināt autonomu un interaktīvu darbību, mijiedarbojoties ar cilvēku. Projektā tiks izveidota jauna sensoru tehnoloģija, sākot no ierīces (sensoru) izstrādes un attīstās līdz robota kognitīvās (apzinātās) uztveres un darbības kontroles līmenim, pamatojoties uz datiem no attāluma un taustes sensoriem, kuri ir izvietoti uz robota korpusa, kas nodrošinātu vienotu vides uztveri robotam. Izstrādātā tehnoloģija ļaus robotam droši un autonomi kontrolēt savu darbību un mijiedarbību ar cilvēku. Sestosenso ir rūpnieciski motivēts projekts, kurā tiek integrēta robota un cilvēka mijiedarbība un tiek nodrošināta robota autonoma darbība, samazinot robota uzstādīšanas laiku un izmaksas, kā arī palielinot darba vietas fleksibilitāti. Sestosenso tehnoloģija tiks demonstrēta trīs industriāli nozīmīgos pielietojumos: kooperatīvā montāžā (automobiļu rūpniecība), pārkraušanā un iepakošanā (loģistika) un kooperatīvā ražas novākšanā (lauksaimniecība).

Sagaidāmie zinātniskie rezultāti:

 • Hibrīda sensora integrācija, izmantojot printējamo elektroniku uz pielāgojamiem substrātiem
 • Taustes sensoru izgatavošana uz pielāgojamiem substrātiem
 • Optiskais taustes sensors
 • Attāluma tehnoloģija robotu sensorizēšanai
 • Uz attāluma-taustes balstīta datu apstrāde cilvēka robota mijiedarbībai un kontrolei
 • Attāluma-taustes cilvēka robota mijiedarbība un objektu manipulēšana, izmantojot visu robota ķermeņi

LU CFI uzdevumi:

LU CFI sniedz ieguldījumu materiālu novērtēšanā un multimodālo sensorizēšanas risinājumu izvēlē, ražošanas procesu novērtēšanā un atlasē, sensoru izkārtojumā un elektroniskajā projektēšanā un integrēto sensoru fizikālo sniegumu novērtēšanā.

 

LU CFI ir atbildīgs par četriem uzdevumiem Sestosenso projektā:

 • References sistēmas uzraudzība
 • Inovatīvu optiskā-taustes sensora modelēšana un novērtēšana
 • Tehniskā un zinātniskā vadība
 • Operatīvās un kvalitātes procedūras

 

LU CFI ir atbildīgs par 2 atskaitēm un 1 starpposma mērķa uzraudzību, kurš saistīts ar optiskā taustes sensora izstrādi.


Projekta jaunumi

Sestosenso plenārsēde

6. un 7. jūnijā LU CFI notika Sestosenso plenārsēde. Pasākumā piedalījās 27 personas klātienē un 13 dalībnieki tiešsaistē. Sanāksmē pulcējās pārstāvji no 14 partneru konsorcija, kas aptver 10 valstis.

Laboratorijas tūre

Sestosenso plenārsēdes laikā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vairākas ISSP LU laboratorijas. Ekskursija ietvēra Tīrtelpas apmeklējumu, kas aptver 650 m² un atbilst ISO 6-8 standartiem. Tīrtelpas ir aprīkotas ar vismodernākajām tehnoloģijām plānu kārtiņu ražošanai, mikro un nano strukturēšanai un litogrāfijai. Turklāt tajā ir pieejamas modernas materiālu raksturošanas iekārtas, piemēram, skenējošie elektronu mikroskops (SEM) un transmisijas elektronu mikroskops (TEM).

Spektroskopijas laboratorijā apmeklētāji tika iepazīstināti ar dažādām modernākajām spektroskopijas tehnoloģijām. Tie ietvēra Ramana spektroskopiju, lāzera ablāciju, luminiscences metodes, kā arī tādus instrumentus kā spektrofotometrs un spektroskopiskais elipsometrs, kas tiek izmantoti Sestosenso projektā materiālu pētniecībā.

Semināri

Sestosenso plenārsēde7.jūnijā LU CFI noslēdzās ar semināru sesiju par taustes uztveršanu robotikā un par robotiem.

Tika nolasīti trīs referāti no Oksfordas Universitātes, OCADO Technology un Dženovas Universitātes.

▶ Semināru VIDEO IERAKSTS


Sestosenso kick-off sanāksme | 2022. gada 19. oktobris

2022. gada 6. un7. oktobrī Dženovā, Itālijā norisinājās Sestosenso kick-off sanāksme, kur tikās visi 14 projekta partneri. Sanāksmi organizēja projekta koordinators – Dženovas Universitāte. Sanāksmes laikā katrs partneris prezentēja savas aktivitātes un lomu projektā. Tika veikti galveno darba uzdevumu plānošana pirmajiem 6 mēnešiem.