Projekta vadītājs: Dr. Hab. Juris Purāns

Izpildes termiņš (gadi) 2009-2012

LZP grants No. 09-1580

1. Projekta ietvaros mēs izmantojam kompleksu pieeju, kura balstās uz dažādām esošām modernām eksperimentālām (rentgenabsorbcijas spektroskopija (XAFS), konfokāla Ramana spektromikroskopija, AFM, utt.) un teorētiskām (kvantu ķīmija un klasiskā molekulārā dinamika) metodēm, lai izstrādātu jaunu metodoloģiju un iegūtu oriģinālu informāciju. Eksperimentālie XAFS pētījumi tika veikti ar femtometru precizitāti sadarbībā ar vadošajiem Eiropas Sinhrotrona centriem: ESRF (Grenoble), HASYLAB (Hamburga), ELETTRA (Trieste), SOLEIL (Paris).

2. Projekta mērķis bija teorētiski izpētīt telpiski-laikā (spatio-temporal) sakārtotu struktūru (pašorganizācija) veidošanās un sabrukšanas nosacījumus, kā arī šo procesu dinamiku stohastiskās (nesakārtotās) vidēs. Šim mērķim tika izstrādātas un izmantotas jaunas analītiskās metodes kombinācijā ar liela mēroga datormodelēšanu. Pētāmās pašorganizācijas problēmas ir ļoti universālas un ietver: 1) cietvielu radiācijas fiziku, 2) kodolsintēzes reaktoru fiziku, kā arī 3) nano-struktūru augšanu nelīdzsvara nosacījumos un pārneses procesus zemu-dimensiju un nesakārtotās kvantu sistēmās. Doto uzdevumu risināšana nepieciešama, lai prognozētu jaunu materiālu radiācijas izturību un nodrošinātu tokamaka veida kodolsintēzes reaktoru darbības stabilitāti, kā arī nanoelektronikas ierīču miniaturizāciju, kas bāzētas uz oglekļa un nitrīdu nanocaurulēm un nanoplēvēm. Teorētiskie pētījumi tika veikti sadarbībā ar vadošajiem Latvijas un Eiropas eksperimentālajiem centriem. Šo projekta materiālā bāze ir Latvijas Super Dators (Latvian SuperCluster – LASC), kurš atrodas Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā -http://213.175.108.87/about.htm.