Projekta vadītāji: Jānis Latvels

Francijas un Latvijas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās „Osmoze” ietvaros Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta Organisko materiālu laboratorija, sadarbībā ar Pjēra un Marijas Kirī Universitātes Parīzes Nanozinātņu institūta Funkcionālo materiālu fizikālās ķīmijas laboratoriju, īsteno projektu „Strukturētas ftalocianīna kārtiņas sensoru lietojumiem”. Tā ietvaros tiek pētīti jauni materiāli vides piesārņojuma noteikšanai.

Hibrīdās struktūras organiskie/neorganiskie pusvadītāji, kuros tiek realizēts lauka efekta tranzistors vai diode, ir ļoti labs pamats jaunu sensoru izveidošanā. To darbības princips balstās uz atgriezenisku ķīmisko reakciju starp organisko plāno kārtiņu un analizējamo gāzi, kuras rezultātā mainās organiskā materiāla fizikālās īpašības.

Efektīvu hibrīdo sistēmu izveidošanai ir nepieciešams optimizēt kārtiņu struktūru un veikt to elektrisko īpašību, reaktivitātes un stabilitātes pētījumus.

Projekta uzdevumi ir kopīgi izveidot strukturētas ftalocianīna (Pc) plānās kārtiņas uz neorganiskām pamatnēm (virsmām), izpētīt ierīces optiskās un elektriskās īpašības, kā arī noteikt šo īpašību izmaiņas gāzu ietekmē.