Mikro un nanoierīču laboratorija nodarbojas ar dažādu mikroierīču un nanostruktūru pētniecību un izgatavošanu: mikrofluīdikas ierīces, fotonikas ierīces, 2D materiāli u. c Mikroierīces un struktūras tiek izmantotas jaunu materiālu, bioloģisko procesu un fizikālo parādību pētniecība kā arī jaunu produktu attīstībā. Mūsu grupai ir industrijas pieredze strādājot uzņēmumos Eiropā un ASV.

Grupa nodrošina Nanotehnoloģiju centra iekārtu darbību, procesu attīstību un veic lietotāju apmācību.

Mikrofluīdika:

 • Orgāni uz čipa: zarna uz čipa, plauša uz čipa u.c. Mūsu grupa fokusējas uz jaunu materiālu izmantošanu čipu izgatavošanā ar samazinātu mazo molekulu absorbciju. Kā arī tiek strādāts pie sensoru integrācijas.
 • Ierīces ārpusšūnu vezikulu un citu vēža biomarķieru atdalīšanai un detektēšanai
 • Mikfrofluīdikas ierīces zirnekļa zīda sintēzei.

Šūnu kultivēšana un bioloģisko procesu pētījumi notiek sadarbībā ar partneriem.

Fotonika:

 • Uz organiskajiem materiāliem balstītu fotonikas ierīču pētniecība un izgatavošana par pamatu izmantojot Su-8, PMMA u.c. materiālus.
 • Lossy mode rezonance sensori
 • Gaismas ievadīšanas metodes fotonikas ierīcēs
 • Plāno kārtiņu izgatavošana

Nanoierīču izgatavošana izmantojot 2D materiālus:

 • Uz grafēna balstīti sensori
 • Citu 2D materiālu izmantošana nanoierīču izgatavošanā: hBN, WTe u.c

Apvienojot zināšanas un prasmes mikrofluīdikā, fotonikā un 2D materiālos strādājam pie dažādu biosensoru izstrādes.

Latvijā:

 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Dr.A.Ābols un prof. A.Linē, Prof. K.Tārs)
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts (Dr. K.Jaudzems)
 • Latvijas Universitāte
  • Medicīnas fakultāte (Una Riekstiņa)
  • Ķīmiskās fizikas institūts (G.Kunakova, L.Jasulaņeca)
  • Magnētisko mīksto materiālu laboratorija (Dr.G.Kitenbergs)
  • Lāzeru centrs (Dr. A.Bērziņš, Dr. I.Fescenko)
 • EuroLCDs
 • LightSpace Technologies

Zviedrijā:

 • RISE (Dr.Q.Wang)
 • Halmstādes universitāte (Dr.Y.Fu)
 • KTH (prof Dr. A.Herland)              

Spānijā:

 • Navarras Universitāte (Prof I.D.Villar)     

Lietuvā:

 • Fizikālās zinātnes un Tehnoloģijas centrs (A.Stirkē)

2023

 • Bajo-Santos, C.; Priedols, M.; Kaukis, P.; Paidere, G.; Gerulis-Bergmanis, R.; Mozolevskis, G.; Abols, A.; Rimsa, R. Extracellular Vesicles Isolation from Large Volume Samples Using a Polydimethylsiloxane-Free Microfluidic Device. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 7971. https://doi.org/10.3390/ijms24097971
 • A.Berzins, J.Smits, A.Petruhins, R.Rimsa, G.Mozolevskis, M.Zubkins, I.Fescenko. NV microscopy of thermally controlled stresses caused by thin CrO films, Optics Express, 2023
 • Priedols, M.; Paidere, G.; Santos, C.B.; Miscenko, A.; Bergmanis, R.G.; Spule, A.; Bekere, B.; Mozolevskis, G.; Abols, A.; Rimsa, R. Bifurcated Asymmetric Field Flow Fractionation of Nanoparticles in PDMS-Free Microfluidic Devices for Applications in Label-Free Extracellular Vesicle Separation. Polymers 2023, 15, 789 https://doi.org/10.3390/polym15040789
 • Letko, E.; Bundulis, A.; Mozolevskis, G. Theoretical Development of Polymer-Based Integrated Lossy-Mode Resonance Sensor for Photonic Integrated Circuits. Photonics 2022, 9, 764. https://doi.org/10.3390/photonics9100764

2022

 • Jasulaneca L, Meija R, Kauranens E, Sondors R, Andzane J, Rimsa R, Mozolevskis G, Erts D. Cryogenic nanoelectromechanical switch enabled by Bi2Se3 nanoribbons. Mater Sci Eng B Solid State Adv Technol 2022; 275.
 • Kavaliauskaitė, J.; Kazlauskaitė, A.; Lazutka, J.R.; Mozolevskis, G.; Stirkė, A. Pulsed Electric Fields Alter Expression of NF-κB Promoter-Controlled Gene. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 451.
 • Kunakova, G.; Kauranens, E.; Niherysh, K.; Bechelany, M.; Smits, K.; Mozolevskis, G.; Bauch, T.; Lombardi, F.; Erts, D. Magnetotransport Studies of Encapsulated Topological Insulator Bi2Se3 Nanoribbons. Nanomaterials 2022, 12, 768.

2021

 • R.Rimsa, A.Galvanovskis, J.Plume, F.Rumnieks, K.Grindulis, G.Paidere, S.Erentraute, G.Mozolevskis and A.Abols. Lung on a Chip Development from Off-Stoichiometry Thiol–Ene Polymer, Micromachines 2021, 12(5), 546.
 • Fu, Y.; Yager, T.; Chikvaidze, G.; Iyer, S.; Wang, Q. Time-Resolved FDTD and Experimental FTIR Study of Gold Micropatch Arrays for Wavelength-Selective Mid-Infrared Optical Coupling. Sensors 2021, 21, 5203.
Grāds Vārds Uzvārds Amats Kontaktinformācija
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Gatis.Mozolevskis
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Vadošais pētnieks Roberts.Rimsa
Dr.phys. Thomas Alexander Yager Vadošais pētnieks Tom.Yager
Mg. Edvīns Ļetko Zinātniskais asistents Edvins.Letko
Mg. Edmunds Zutis Zinātniskais asistents Edmunds.Zutis
Mg. Aleksejs Bendins Inženieris Aleksejs.Bendins
BSc. Gunita Paidere Inženiere Gunita.Paidere
BSc Kārlis Grindulis Inženieris Karlis.Grindulis
  Annija Anete Ule Laborante Annija-Anete.Ule
  Helēna Ose Laborante Helena.Ose
  Daniela Lasmane Laborante Daniela.Lasmane
  Pradosh Kumar Sahoo Laborants Pradosh.Sahoo
Grāds Vārds Uzvārds  
Dr.phys Arunas Stirke Pēcdoktorants
  Ralfs Belohvoščiks Bakalaura students
Mg. Arnita Spule Doktorantūras studente