Mikro un nanoierīču laboratorija nodarbojas ar dažādu mikroierīču un nanostruktūru R&D un izgatavošanu: mikrofluīdikas ierīces, sensori, tranzistori u.c. Mikroierīces un struktūras tiek izmantotas jaunu materiālu, bioloģisko procesu un fizikālo parādību pētniecība kā arī jaunu produktu attīstībā. Mūsu grupai ir plaša industrijas pieredze fotonikas, pusvadītāju un mikrofluīdikas jomā.

Grupa nodrošina tīrtelpu iekārtu darbību, procesu attīstību un veic lietotāju apmācību.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Kontaktinformācija
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Gatis.Mozolevskis
  Aleksejs Korabovskis Komercdarbības speciālists Aleksejs.Korabovskis
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Vadošais pētnieks Roberts.Rimsa
Dr.phys. Thomas Alexander Yager Vadošais pētnieks Tom.Yager
Dr.phys. Arūnas Stirke Pētnieks Arunas.Stirke
Mg. Edvīns Ļetko Zinātniskais asistents Edvins.Letko
  Gunita Paidere Inženiere Gunita.Paidere
  Ralfs Belohvoščiks Inženieris Ralfs.Belohvosciks
Bc. Aleksejs Bendins Inženieris Aleksejs.Bendins
  Kārlis Grindulis Inženieris Karlis.Grindulis
  Edmunds Zutis Inženieris Edmunds.Zutis
Mg. Līga Jasulaņeca Cietvielu fiziķe Liga.Jasulaneca

Mikrofluīdika:

 • Orgāni uz čipa: zarna uz čipa, plauša uz čipa. Mūsu grupa fokusējas uz jaunu materiālu izmantošanu čipu izgatavošanā, kas samazinātu mazo molekulu absorbciju un ļautu nodrošināt anaerobu vidi. Kā arī tiek strādāts pie sensoru integrācijas.
 • Ierīces ārpusšūnu vezikulu atdalīšanai un koncentrēšanai no bioloģiskiem paraugiem vēža diagnostikai agrā stadijā.

Šūnu kultivēšana un bioloģisko procesu pētījumi notiek sadarbībā ar partneriem.

Papildus pielietojumiem bioloģijā tiek attīstītas mikrofluīdikas ierīces zirnekļa zīda sintēzei un magnētisko daļiņu pētniecībai.

Fotonika: uz organiskajiem materiāliem balstītu ierīču pētniecība un izgatavošana par pamatu izmantojot Su-8, PMMA u.c. materiālus. Tiek pētīta gaismas ievadīšanas metodes organisko materiālu viļņvadiem.

Apvienojot zināšanas un prasmes mikrofluīdikā un fotonikā tiek attīstīti biosensori bez fluorescentajam iezīmēm vēža biomarķieru detektēšanā.

Šķidro kristālu ekrāni: plāno kārtiņu attīstība un optimizācija augsta sprieguma šķidro kristālu un citu specializētu ekrānu izgatavošanā. Optisko un elektrisko īpašību raksturošana. Ekrāni tiek izgatavoti sadarbībā ar uzņēmum EuroLCDs.

Latvijā:

 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Dr.A.Ābols un prof. A.Linē)
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts (Dr. K.Jaudzems)
 • Latvijas Universitātes
  • Ķīmiskās fizikas institūts
  • Magnētisko mīksto materiālu laboratorija (Dr.G.Kitenbergs)
  • Lāzeru centrs (Dr. A.Bērziņš)
 • EuroLCDs
 • LightSpace Technologies

Zviedrijā:

 • KTH (Dr. A.Herland)
 • RISE (Dr.Q.Wang)