Tips: LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts

Projekta nosaukums: Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu.

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2020/2-0380

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 100 389.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Artūrs Ābols (Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta atbildīgais no LU CFI: Dr Roberts Rimša

Kopsavilkums:

Zarnu mikroflorai un tās produktiem ir kritiska ietekme uz cilvēka veselību un spēj ietekmēt visus organisma fizioloģiskos procesus. Šobrīd ir zināms, ka izmainītas mikrofloras dēļ var attīstīties dažādas slimības tai skaitā ļaundabīgi audzēji. Kā viens no viediem, kā potenciāli mirkoflora ietekmē šos procesus ķermenī ir ar ārpusšūnu vezikulu (EV) palīdzību un tajās esošo RNS saturs, taču šo procesu pētīšanas metodes šobrīd ir ļoti limitētas. Klasiskās in vitro metodēs nav iespējamas atdarināt mikrobioma EV nokļūšanu no zarnu lumena asinsrites sistēmā, taču dzīvnieku modeļi neataino pilnībā cilvēka organismā notiekošos procesus un ir ētiski apšaubāmi modeļi šiem pētījumiem. Kā viena no perspektīvākām metodēm mikrofloras pētniecībā šobrīd ir zarnas uz čipa (GoC) platforma, taču līdz šim pieejamie risinājumi nav pielietoti un piemēroti mikrobioma EV satura pētīšanai. Līdz ar ko šī projekta mērķis ir pielietot BMC un CFI sadarbībā izveidoto GoC kuņģa vēža pacientu mikrobioma EV satura izpētē, kas spēj nokļūt pacientu asinsritē un iespējams ietekmēt audzēja attīstību. Šie rezultāti, ļautu nākotnē atbildēt uz fundamentāliem jautājumiem saistībā ar cilvēka un mikroorganismu mijiedarbību, kā arī ļautu pētīt un testēt dažādu pacientu klīniskos mikrofloras paraugus diagnostikas un terapijas nolūkos.