Pretim universālam laboratorija uz čipa sensoram no vienas grafēna loksnes: no fotodetekcijas līdz biosensēšanai (2021.-2023.)

Projekta vadītājs Thomas Yager

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/740

 

Universiālais sensors sola revolucionizēt kā ierīces mijiedarbojas ar apkārtni tajā skaitā viedās mājas automatizācija, apkārtējās vides monitorings un medicīniskā diagnostika uz vietas. Vienlaicīga sensoru sistēmas kombinācija ir spējīgāka kā atsevišķo daļu summa, par cik mašīnmācīšanās algoritmi var atšķirt korelāciju starp paralēliem mērījumiem. Tomēr vairāku sensoru funkciju integrēšana vienā mikroshēmā ir izaicinājums no ierīču integrācijas viedokļa.

Grafēns ir unikāli daudzpusīgu nanomateriālu sensoru platforma, kas samazina laboratorijas uz mikroshēmas izmaksas un sarežģītību, vienlaikus nodrošinot funkcionalitāti ko nevar nodrošināt silīcijs. Šī pētījuma projekta mērķis ir identificēt, izpētīt un pārvarēt galvenās vājās vietas, lai izveidotu universālu laboratorijas mikroshēmas grafēna sensoru.

Šis nanoinženierijas izaicinājums prasīs kombinēt attiecīgu ierīces dizainu, nanoizgatavošanu, selektīvu funkcionalizēšanu un pasivāciju. Jaunu nanoinženierijas metožu attīstība un vairāku līdzpastāvošu un paralēlu sensoru funkcionalitātes demonstrācija var pavērt ceļu nākamās paaudzes viedo sensoru un laboratorijas uz čipa tehnoloģijām.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā no 01.01.2021. līdz 30.06.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 111 504.90 EUR.


Jaunumi par projektu

30.09.2021.

Tika publicēts zinātnisks raksts brīvpieejas žurnālā MDPI Sensors "Time-Resolved FDTD and Experimental FTIR Study of Gold Micropatch Arrays for Wavelength-Selective Mid-Infrared Optical Coupling".  [https://www.mdpi.com/1424-8220/21/15/5203]

Iegūtie rezultāti ir daļa no starptautiskas sadarbības starp CFI un pētniekiem no Zviedrijas Pētniecības institūta (RISE), Halmstadas universitātes un SensairAB. [https://www.camart2.eu/en/news/the-joint-effort-of-rix-sto-collaboration-platform-results-in-an-article-in-open-access-scientific-journal-sensors.html]

Tika noorganizēta darba vizīte Tartu Universitātē, Physicum. Vizītes ietvaros tika apmeklētas vietējās laboratorijas, notika pieredzes apmaiņa par sensoru nanoierīču dizainu, izveidi un raksturošanu.

Oficiālā premjerministra vizītē CFI tika demonstrētas nanosensoru ierīces un to izgatavošanas tehnoloģijas. [https://www.cfi.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/67720/]

Tika apmeklētas divas zinātniskas konferences par sensoriem: MetaMaterials2021 un EuroSensors2021 (tiešsaistē). [https://congress.metamorphose-vi.org/]


30.06.2021.

Tika uzdizainēti un izgatavoti vidējā infrasarkanā starojuma fotodetektora prototipi. Zelta nanostruktūru masīvi, kas satur vairāk nekā 10 miljonus atsevišķa mikrostruktūras un nano-spraugas, tika izgatavoti ISSP tīrtelpās, izmantojot elektronu staru kūļa litogrāfiju (redzams attēlā, dažādos mērogos). Šo struktūru maksimālo fotojutības viļņa garumu var tieši regulēt ar struktūras ģeometriju. Šī pieeja ir piemērota lietošanai optiskajos gāzes sensoros oglekļa dioksīda vai alkohola noteikšanai.

Manuskripts, kurā aprakstīts izdarītais darbi, tika iesniegts zinātniskajā žurnālā.

Projekts plašai auditorijai saprotamā veidā tika prezentēts Zinatnieku Naktī 2021:

Tika veikta dalība arī EuroNanoLab konsorcijā, apmeklējot tiešsaistes seminārus un prezentējot litogrāfijas ekspertu grupai ISSP tīrtelpas nanoizgatavošanas iespējas. Šis konsorcijs apvieno vairāk nekā 40 modernākos akadēmiskos nanoizgatavošanas centrus 14 valstīs, lai izveidotu Eiropas mēroga nanopreces infrastruktūru.  [http://euronanolab.eu/about-enl/?location=lv#consortium-partners]

Attēlā parādīts sensora ierīces prototips, kur uz 2 cm x 2 cm silīcija mikroshēmas virsmas tika izgatavoti blīvi masīvi no vairāk nekā 10 miljoniem zelta nanostruktūru.


31.03.2021.

Lai uzsāktu projektu, tiek veikts literatūras apskats par grafēna sensoru ierīčem un ražošanas tehnoloģijām. Saistībā ar šo pārskatu ir notikušas videokonferences, tikšanās ar visiem projekta partneriem un dalībniekiem.

Sadarbībā ar Zviedrijas Pētniecības institūtu (RISE) un Halmstadas universitāti tiek veikta uz grafēna balstīta insfrasarkano staru fotodetektoru dizainēšana un optimizēšana, kas uzlabota ar metāla antenas elementiem ar rezonanses absorbcijas viļņu garumiem, kas piemēroti apkārtējās vides gāzes detektēšanai.

Par projekta plānu un pēcdoktorantūras pētnieku tika pastāstīts tiešsaistes zinātniskajā seminārā CFI. Šī semināra laikā tika izveidoti kontakti un rastas sadarbības iespējas saistībā ar 2D sensoriem.