Pretim universālam laboratorija uz čipa sensoram no vienas grafēna loksnes: no fotodetekcijas līdz biosensēšanai (2021.-2023.)

Projekta vadītājs Thomas Yager

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/740

 

Universiālais sensors sola revolucionizēt kā ierīces mijiedarbojas ar apkārtni tajā skaitā viedās mājas automatizācija, apkārtējās vides monitorings un medicīniskā diagnostika uz vietas. Vienlaicīga sensoru sistēmas kombinācija ir spējīgāka kā atsevišķo daļu summa, par cik mašīnmācīšanās algoritmi var atšķirt korelāciju starp paralēliem mērījumiem. Tomēr vairāku sensoru funkciju integrēšana vienā mikroshēmā ir izaicinājums no ierīču integrācijas viedokļa.

Grafēns ir unikāli daudzpusīgu nanomateriālu sensoru platforma, kas samazina laboratorijas uz mikroshēmas izmaksas un sarežģītību, vienlaikus nodrošinot funkcionalitāti ko nevar nodrošināt silīcijs. Šī pētījuma projekta mērķis ir identificēt, izpētīt un pārvarēt galvenās vājās vietas, lai izveidotu universālu laboratorijas mikroshēmas grafēna sensoru.

Šis nanoinženierijas izaicinājums prasīs kombinēt attiecīgu ierīces dizainu, nanoizgatavošanu, selektīvu funkcionalizēšanu un pasivāciju. Jaunu nanoinženierijas metožu attīstība un vairāku līdzpastāvošu un paralēlu sensoru funkcionalitātes demonstrācija var pavērt ceļu nākamās paaudzes viedo sensoru un laboratorijas uz čipa tehnoloģijām.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā no 01.01.2021. līdz 30.06.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 111 504.90 EUR.