Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 10. septembrī apmeklēja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu (LU CFI). Vizītes laikā Ministru prezidents tika iepazīstināts ar institūta renovētajām laboratorijām un jaunākajām pētnieciskajām iekārtām, kā arī tikās ar vadību.

Vizītes sākumā viesi tika iepazīstināti ar institūtā izbūvētajām tīrtelpām un pētniecisko infrastruktūru tajās. Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorijas zinātnieki pastāstīja par laboratorijas strapdisciplinārajiem pētniecības virzieniem, no kuriem viens ir sintētisko miniorgānu jeb orgānu uz čipa izstrāde. Pētījumi norisinās sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un rezultējušies ar jaunuzņēmuma Cellboxlabs dibināšanu.

Premjerministrs apmeklēja arī renovētās laboratorijas institūta 5. stāvā, kas tapušas pateicoties Apvārsnis 2020 projekta CAMART² izpildē piesaistītajam valsts ieguldījumam ~ 15 MEUR SAM projekta Nr.1.1.1..4/17/I/002 ietvaros. Šeit Spektroskopijas laboratorijas zinātnieki pastāstīja par mūsu institūta iekrātām, kuras šobrīd ir vienas no modernākajām Baltijas valstīs, kā arī par fundamentālās zinātnes nepieciešamību zinātnes attīstībā un sadarbību ar industriju.

Pēc laboratoriju apskates K. Kariņš sarunās ar LU CFI vadību diskutēja par institūta un Latvijas zinātnes attīstības iespējām kopumā, tika iepazīstināts ar iniciatīvu par ilgtspējīgām misijās orientētām Valsts nozīmes pētījumu programmām, par nepieciešamību pēc mērķtiecīga valsts atbalsta brīvpieejas laboratoriju uzturēšanā un pieejamības nodrošināšanā visiem zinātniekiem un studentiem un adekvātas stipendijas nodrošināšanas studentiem, kas ļautu pievērsties tikai zinātniskā darba izstrādei.

Pēc vizītes Ministru prezidents pateicās institūtam par uzņemšanu un aktuālo sarunu par Latvijas zinātnes attīstības iespējām un atzina, ka nākamā gada budžetā jārod iespēja palielināt valsts ieguldījumu pētniecībā.

Informācija

LV portāls

TVNET

Dalīties