Projekta numurs: VPP-COVID-2020/1-0014

Tips: valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai

Projekta ilgums: 01.07.2020 – 31.12.2020

Projekta vadītājs: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Dr. biol. Kaspars Tārs

Sadarbības partneri: Latvijas Organiskās sintēzes institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte

Projekta atbildīgais no LU CFI: Dr.sc.ing Gatis Mozoļevskis

Kopējais finansējums: 500 000 EUR

LU CFI finansējums: 48 809 EUR

Projekta kopsavilkums:
Attīstīt jaunus vakcīnu kandidātus un mazmolekulāros zāļvielu līdersavienojumus pret koronavīrusiem, īpaši COVID-19 saslimšanu un tās komplikācijām.  Projekta ietvaros ir paredzēta vakcīnas kandidāta izveide, jaunu mazmolekulāru līdersavienojumu izstrāde un esošo zāļvielu pārprofilēšana COVID-19 komplikāciju mazināšanai.

LU CFI uzdevumi:

Projektā sadarbībā ar BMC tiks izstrādāta plaušas uz čipa ierīce, ar kuras palīdzību būs iespējams pētīt SARS-CoV-2 infekcijas procesus. Ierīces tiks izgatavotas no PDMS un izstrādāti protokoli ierīču izgatavošanai no alternatīviem materiāliem.