Mikrofluīdikas čips ar multidetekcijas moduli nPEF inducētu gēnu ekspresijas novērtēšanai (2021.-2023.)

Projekta vadītājs  Arūnas Stirkė

Vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001

Pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/739

 

Gan sabiedrība, gan farmācijas uzņēmumi pieprasa bez zāļu un imūnmodulācijas tehnoloģijas vēža ārstēšanai. Bioloģijas un fizikas apvienošana vēl vairāk adresē biosavietojamību, lai pilnībā nodrošinātu mikrofluīdikas čipu funkcionalitāti un uzticamību vēža ārstēšanai. Sasniegumi mikrofluīdikas un mikroveidošanas jomā ir attīstījuši dinamiskās šūnu kultūras sistēmas in vitro modeļos, lai atdarinātu cilvēka orgānus. Šī projekta mērķis ir attīstīt mikrofluīdikas čipus ar vairākiem detekcijas moduļiem, lai novērtētu nsPEF inducētu gēnu ekspresijas pielietošanu melanomas gēnu terapijas pielietojumam.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā no 01.01.2021. līdz 30.06.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 111 504.90 EUR.