Nesen izveidotā materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija pētījumus veic materiālu struktūras, morfoloģijas un sastāva noteikšanas virzienā, izmantojot modernas eksperimentālas un teorētiskas metodes. Šī uz metodēm balstītā laboratorija sniedz pakalpojumus citām pētniecības laboratorijām.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Kontaktinformācija
Dr.phys. Krišjānis Šmits Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Krisjanis.Smits
67187478
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Vadošais pētnieks Janis.Maniks
67261132
Dr.phys. Ilze Manika Vadošā pētniece Ilze.Manika
67261132
Mg. Kārlis Kundziņš Pētnieks Karlis.Kundzins
67187875
  Kārlis Vilks Viespētnieks Karlis.Vilks
Mg. Līga Bikše Zinātniskā asistente Liga.Bikse
  Annamarija Trausa Zinātniskā asistente Annamarija.Trausa
Bc. Miļena Dile Inženiere Milena.Dile
  Edgars Vanags Inženieris edgars.vanags

Laboratorijai ir izstrādātas un aktīvi pielietotas četras pētījumu metodes:

  • elektronu mikroskopija (I),
  • rentgenstaru un elektronu difrakcija (II),
  • mikro-cietības un nano-iespieduma metodes (III),
  • atomspēku mikroskopija (IV).