Projekta numurs KC-PI -2017/90

Projekta 1. kārtas ilgums: 29.01.2018 - 29.07.2018.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Phys. Krišjānis Šmits

Apraksts:

Projekta mēķis ir izstrādāt uz spektrofotometrijas balstītu iekārtu pārtikas nozares kvalitātes kontrolei. Lai gan sākotnēji plānots izstrādāt ierīci tieši alus nozarei – krāsas, rūgtuma, duļķainības, rauga veselības u.c. noteikšanai, vēlāk tā tiks papildināta un pielāgota arī citām nozarēm. Ierīces priekšrocības ir tās zemās izmaksas, multifunkcionalitāte, pielāgojamība un mazais izmērs.

Projekta pirmās kārtas maksimālās kopējās izmaksas ir 25 000 euro ar ERAF atbalsta intensitāti 90%.

1. kārtas laikā notiek Tirgus izpēte, Tehniski ekonomiskā priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrāde.