Projekts: Nr. 19-00-A01620-000069

Projekta ilgums: 01.03.2020 – 28.02.2022.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Phys. Krišjānis Šmits

Projekta pieteicējs:  Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts

Sadarbības partneris: SIA “Latvijas Grauds”

Projekta mērķis: Zināšanu pārnese un inovāciju veicināšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos

Projekta tips:  Sadarbības projekts

Kopējais projekta finansējums: 100000.00 EUR.