Nesen izveidotā materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija pētījumus veic materiālu struktūras, morfoloģijas un sastāva noteikšanas virzienā, izmantojot modernas eksperimentālas un teorētiskas metodes. Šī uz metodēm balstītā laboratorija sniedz pakalpojumus citām pētniecības laboratorijām.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
BSc. Rolands Grants Inženieris 67261132 Rolands.Grants@cfi.lu.lv
MSc. Kārlis Kundziņš Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Manika Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Faina Muktepāvela Vadošā pētniece 67261132 Faina.Muktepavela@cfi.lu.lv
Olafs Slabkovskis Inženieris Olafs.Slabkovskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Krišjānis Šmits Vadošais pētnieks; laboratorija vadītājs 67187478 Krisjanis.Smits@cfi.lu.lv
Jeļena Sušinska Inženiere Jelena.Susinska@cfi.lu.lv

Laboratorijai ir izstrādātas un aktīvi pielietotas četras pētījumu metodes:

  • elektronu mikroskopija (I),
  • rentgenstaru un elektronu difrakcija (II),
  • mikro-cietības un nano-iespieduma metodes (III),
  • atomspēku mikroskopija (IV).