Nesen izveidotā materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija pētījumus veic materiālu struktūras, morfoloģijas un sastāva noteikšanas virzienā, izmantojot modernas eksperimentālas un teorētiskas metodes. Šī uz metodēm balstītā laboratorija sniedz pakalpojumus citām pētniecības laboratorijām.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Krišjānis Šmits Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67187478 Krisjanis.Smits
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks
Dr.phys. Ilze Manika Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika
Dr.phys. Faina Muktepāvela Vadošā pētniece 67261132 Faina.Muktepavela
Mg. Kārlis Kundziņš Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins
Mg. Līga Bikše Zinātniskā asistente   Liga.Bikse
  Annamarija Trausa Zinātniskā asistente   Annamarija.Trausa
  Miļena Dile Inženiere   Milena.Dile
  Jeļena Sušinska Inženiere   Jelena.Susinska
  Edgars Vanags Inženiere   edgars.vanags
  Kristians Kacers Inženieris   Kristians.Kacers

Laboratorijai ir izstrādātas un aktīvi pielietotas četras pētījumu metodes:

  • elektronu mikroskopija (I),
  • rentgenstaru un elektronu difrakcija (II),
  • mikro-cietības un nano-iespieduma metodes (III),
  • atomspēku mikroskopija (IV).