Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija (MMoSt Lab) ir izveidota Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā 2017. gadā un nodarbojas ar materiālu struktūras, morfoloģijas un sastāva izpēti, izmantojot modernas eksperimentālās un teorētiskās metodes, kā arī augstas veiktspējas klasteru skaitļošanu.

Mūsu eksperimentālās iespējas ietver, bet neaprobežojas ar vairākām tehnoloģijām: skenējošā un transmisijas elektronu mikroskopija, skenējošā zonžu mikroskopija, konfokālā mikroskopija, rentgenstaru difrakcija un rentgenstaru absorbcijas spektroskopija.

Mēs izmantojam uzlabotus teorētiskos aprēķinus un eksperimentālo datu modelēšanu, lai iegūtu ieskatu par materiālu struktūras un īpašību attiecībām.

Mūsu laboratorija ir iesaistīta Latvijas Universitātes mācību procesā un nodrošina studentus ar iespēju piedalīties pētnieciskajā darbībā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins Laboratorijas vadītājs 67251691 Aleksejs.Kuzmins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Anspoks Vadošais pētnieks 67251691 Andris.Anspoks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko Vadošais pētnieks 67251691 Aleksandrs.Kalinko@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Manika Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Faina Muktepāvela Vadošā pētniece 67261132 Faina.Muktepavela@cfi.lu.lv
MSc. Kārlis Kundziņš Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Cintiņš Zinātniskais asistents 67251691 Arturs.Cintins@cfi.lu.lv
MSc. Inga Jonāne Zinātniskā asistente 67251691 Inga.Jonane@cfi.lu.lv
BSc. Rolands Grants Inženieris 67261132 Rolands.Grants@cfi.lu.lv

Rentgenabsorbcijas spektru (EXAFS/XANES) molekulārās dinamikas un apgrieztās Monte Karlo simulācijas.

Mēs izstrādājam uzlabotas datu analīzes metodes strukturālās informācijas iegūšanai no rentgenabsorbcijas spektriem.

Progresīvo funkcionālo materiālu struktūras un īpašības pētījumi.

Mēs veicam sistemātiskus pētījumus, kuru pamatā ir mūsdienu eksperimentālās un teorētiskās metodes, lai labāk izprastu un optimizētu dažādu oksīdu materiālu funkcionālās īpašības.

Lokālas struktūras relaksācija nanomateriālos.

Mēs pētām kristalītu izmēra samazināšanas ietekmi uz lokālo atomāro un elektronisko struktūru nanomateriālos, izmantojot modernas eksperimentālās metodes un teorētiskās simulācijas.

Radiācijas bojājumi materiālos.

Mēs pētām nano-defektu veidošanās un saistītas īpašības modifikācija LiF monokristālos, apstarojot tos ar enerģētiskiem (MeV-GeV) joniem.

CAMART2 - H2020-WIDESPREAD-2014-1 (2017-2023).

EUROfusion:

"ODS steel with high creep strength", EUROfusion WPMAT - Advanced Steels Project (MAT-2.3.2-T005-D004), 2014-....

LZP grant:

Metālu hidrīdu rentgena absorbcijas pētījumi ekstrēma spiediena apstākļos (2018.-2020.).

 • Darbs “Mākslīgā neironu tīkla izmantošana EXAFS analīzei” (doi: 10.1103/physrevlett.120.225502) ir atzīts par vienu no labākajiem ELETTRA sinhrotronā centrā 2018.gadā.
 • Darbs “Origin of pressure-induced metallization in Cu3N: an X-ray absorption spectroscopy study” (doi: 10.1002/pssb.201870141) tika atspoguļots uz Physica Status Solidi B žurnāla vāka.

Vācija:

 • DESY/HASYLAB synchrotron center
 • Institute for Applied Materials-Applied Materials Physics
 • Karlsruhe Institute of Technology

Francija:

 • SOLEIL synchrotron center

Italija:

 • ELETTRA synchrotron center
 • Institute for Photonics and Nanotechnology
 • Foundation Bruno Kessler

Spānija:

 • ALBA synchrotron center

Zviedrija:

 • KTH
 • RISE Acreo

ASV:

 • Stony Brook University

Ungārija:

 • Wigner Research Centre for Physics

Krievija:

 • Department of Chemistry, St.Petersburg State University
 • Joint Institute for Nuclear Research

S. Rahman, S. Samanta, A. Kuzmin, D. Errandonea, H. Saqib, D.L. Brewe, J. Kim, J. Lu, L. Wang, Tuning the photoresponse of nano-heterojunction: Pressure-induced inverse photoconductance in functionalized WO3 nanocuboids, Adv. Sci. (2019) 1901132:1-9.

I. Jonane, A. Anspoks, G. Aquilanti, A. Kuzmin, High-temperature X-ray absorption spectroscopy study of thermochromic copper molybdate, Acta Mater. 179 (2019) 26-35.

T. Schenk, A. Anspoks, I. Jonane, R. Ignatans, B.S. Johnson, J.L. Jones, M. Tallarida, C. Marini, L. Simonelli, P. Hönicke, C. Richter, T. Mikolajick, U. Schroeder, Local structural investigation of hafnia-zirconia polymorphs in powders and thin films by X-ray absorption spectroscopy, Acta Mater. 180 (2019) 158-169.

I. Manika, J. Maniks, R. Zabels, R. Grants, A. Kuzmin, K. Schwartz, Depth profiles of damage creation and hardening in MgO irradiated with GeV heavy ions, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 461 (2019) 77-82.

J.Timoshenko, A.Anspoks, A.Cintins, A.Kuzmin, J.Purans, A.I.Frenkel, Neural network approach for characterizing structural transformations by x‐ray absorption fine structure spectroscopy, Phys. Rev. Lett. 120 (2018) 225502:1‐6.

E. Butanovs, S. Vlassov, A. Kuzmin, S. Piskunov, J. Butikova, B. Polyakov, Fast-response single-nanowire photodetector based on ZnO/WS2 core/shell heterostructures, ACS Appl. Mater. Interfaces 10 (2018) 13869-13876.

I. Jonane, A. Anspoks, A. Kuzmin, Advanced approach to the local structure reconstruction and theory validation on the example of the W L3-edge extended X-ray absorption fine structure of tungsten, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 26 (2018) 025004 (11 pp).

I. Manika, R. Zabels, J. Maniks, K. Schwartz, R. Grants, T. Krasta, A. Kuzmin, Formation of dislocations in LiF irradiated with 3He and 4He ions, J. Nucl. Mater. 507 (2018) 241-247.

I. Jonane, A. Cintins, A. Kalinko, R. Chernikov, A. Kuzmin, Probing the thermochromic phase transition in CuMoO4 by EXAFS spectroscopy, Phys. Status Solidi B 255 (2018) 1800074:1-5.

A. Kuzmin, A. Anspoks, A. Kalinko, J. Timoshenko, L. Nataf, F. Baudelet, T. Irifune, Origin of pressure-induced metallization in Cu3N: an X-ray absorption spectroscopy study, Phys. Status Solidi B 255 (2018) 1800073:1-6.

J. Timoshenko, A. Anspoks, A. Kalinko, A. Kuzmin, Thermal disorder and correlation effects in anti-perovskite-type copper nitride, Acta Mater. 129 (2017) 61-71.

B. Polyakov, A. Kuzmin, S. Vlassov, E. Butanovs, J. Zideluns, J. Butikova, R. Kalendarev, M. Zubkins, A comparative study of heterostructured CuO/CuWO4 nanowires and thin films, J. Cryst. Growth 480 (2017) 78-84.

R. Zabels, I. Manika, K. Schwartz, J. Maniks, A. Dauletbekova, R. Grants, M. Baizhumanov, M. Zdorovets, Formation of dislocations and hardening of LiF under high-dose irradiation with 5-21 MeV 12C ions, Appl. Phys. A 123 (2017) 320:1-8.