Izsoles objekts – īpašumtiesības uz intelektuālo īpašumu – zinātību (know-how).

 

Izsoles objekta sākumcena – 467’510,00 EUR bez PVN.

 

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

 

Pieteikumu iesniegšana:  saskaņā ar izsoles nolikuma noteikumiem.

 

Pieteikumi tiks atvērti 2022. gada 29. septembrī plkst. 15:00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk:

 

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2020/47 “Optiskais gāzu sensors” ietvaros.

 

Izsoles rezultātu lēmums