Visa aktuālā informācija par iepirkumiem ir pieejama LU Cietvielu fizikas institūta EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818

2021. gads