LU CFI 2021/27

Elektroenerģijas iegāde LU Cietvielu institūta vajadzībām DIS ietvaros

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.11.2021. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/65229 

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Piedāvājuma iesniegšanas veidlapa 

Finanšu piedāvājums veidne 

Tehniskā specifikācija 

Līguma projekts 

Noslēguma ziņojums 

Līgums