LU CFI 2021/18

PIL 9.panta iepirkums:  Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.05.2021. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/58501 

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums ar pielikumiem 

Atbilde uz 07.06.2021. saņemto jautājumu 

Noslēguma ziņojums 

Līgums