IEPIRKUMS LU CFI 2019/29/ERAF

Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums

ERAF projekts nr. 1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums”, id. nr. LU CFI 2019/29/ERAF.
Open tender “Plasma thin film deposition and etching equipment”, ID no LU CFI 2019/29/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.10.2019. pl.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)
Deadline for submitting a bid: October 24, 2019 until 11:00 AM (in the Electronic Procurement System*)

Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 vai varat tos lejuplādēt šeit:
The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818  or you can download them here:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4