IEPIRKUMS LU CFI 2019/29/ERAF

Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums

ERAF projekts nr. 1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “Plāno kārtiņu plazmas nogulsnēšanas un kodināšanas aprīkojums”, id. nr. LU CFI 2019/29/ERAF.
Open tender “Plasma thin film deposition and etching equipment”, ID no LU CFI 2019/29/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.12.2019. pl.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)
Deadline for submitting a bid: December 2, 2019 until 11:00 AM (in the Electronic Procurement System*)

Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 vai varat tos lejuplādēt šeit:
The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818  or you can download them here:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Nolikums ar grozījumiem 

Pielikums Nr.2 ar grozījumiem 

Pielikums Nr.3 ar grozījumiem 

Pielikums Nr.4 ar grozījumiem 

Nolikums ar 06.11.2019. grozījumiem

Pielikums Nr.2 ar 06.11.2019. grozījumiem 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1. daļa 

Līgums 1. daļa grozījumi 

Līgums 2. daļa 

Līgums 3. daļa 

Līgums 4. daļa 

Līgums 4. daļa grozījumi