Iepirkums LUCFI 2017/25/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv   Iepirkums "LU CFI labaratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot  un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, būvdarbi - Ēkas 5.stāva vienkāršota atjaunošana", id.nr. LUCFI 2017/25/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL).
Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
LU CFI labaratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot  un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, būvdarbi - Ēkas 5.stāva vienkāršota atjaunošana saskaņā ar SIA “Livland Group”, reģ.nr. 40103754794, būvkomersantu reģ. Nr. 11617, izstrādāto apliecinājuma karti Skatīt nolikuma 1.4.1.punktu11.12.2017.

pēc grozījumiem: 28.02.2018. pl.11:00

trīs piedāvājumi no pretendentiem:
“Wood Constractions” SIA, reģ.Nr. 40003701466;
“FF” SIA, reģ.Nr. 40003670683;
“ARMOSTIL” SIA, reģ.Nr. 40003663840.
Iepirkums pārtraukts. Komisija nolēma veikt izmaiņas Iepirkuma nolikumā izvirzītajās prasībās, novēršot CFLA konstatētos pārkāpumus, kā arī precizēt darbu apjomus tāmēs.18.05.2018.--

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 1.5.1.1. CPV kods: 45453000-7 (Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts)

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Jānis Kļaviņš (tehniskā specifikācija), e-pasts: janis.klavins@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29404742,

Ieva Lācenberga-Rocēna (citi jautājumi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. Nr. +371 29141994

Iepirkuma nolikums  Tehniskā specifikācija un Būvprojekta dokumentācija (Saite uz mākoni ar dokumentiem zip faila formātā) Nolikums ar grozījumiem (10.01.2018.)  Iepirkuma nolikums ar grozījumiem (23.01.2018.)  Iepirkuma nolikums ar grozījumiem (06.02.2018.)  Izmaiņas būvdarbu apjomu tāmēs (06.02.2018.) 
Jautājumi (03.01.2018. un 05.01.2018.) un 10.01.2018. atbildes (papildus dokumenti) Piegādātāju 16.01.2018. un 18.01.2018. jautājumi un atbildes  Piegādātāju 23.01.2018. jautājumi un atbildes  Atbildes uz piegādātāju 09.01.2018. jautājumiem  Atbildes uz piegādātāju 23.01.2018. jautājumiem  Pasūtītāja 20.02.2018. atbildes uz piegādātāja 13.02.2018. jautājumiem  EL_28 01 2018 CFI +vent  Noslēguma ziņojums  Cien. Piegādātāji! Lūdzam ņemt vērā, ka atbildes uz piegādātāju jautājumiem, uz kuriem atbildes nav vēl publicētas, ir vēl sagatavošanas procesā pie projektētājiem: SIA “Livland Group”. Aicinām jūs sekot līdzi informācijai mājas lapā. Nepieciešamības gadījumā pēc visu atbilžu publicēšanas, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, nolikums var tikt grozīts un piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts. Taču aicinām piegādātājus iesniegt jautājumus savlaicīgi, ņemot vērā to, ka atklātais konkurss tika izsludināts jau 2017.gada 14.decembrī. 23.01.2018.