Publikācijas:

R. I. Eglitis, Ab initio hybrid DFT calculations of BaTiO3, PbTiO3, SrZrO3 and PbZrO3 (111) surfaces, Applied Surface Science 358, 556-562 (2015) .

R. I. Eglitis, Comparative First-Principles Calculations of SrTiO3, BaTiO3, PbTiO3 and CaTiO3 (001), (011) and (111) surfaces, Ferroelectrics 483, 53-67 (2015) .

R. I. Eglitis, Theoretical Modelling of the Energy Surface (001) and Topology of CaZrO3 Perovskite, Ferroelectrics 483, 75-85 (2015) .

R. I. Eglitis, Ab initio calculations of SrTiO3, BaTiO3, PbTiO3, CaTiO3, SrZrO3, PbZrO3 and BaZrO3 (001), (011) and (111) surfaces as well as F centers, polarons, KTN solid solutions and Nb impurities therein, Int. J. Mod. Phys. B 28, 1430009 (p. 1-43) (2014) . (Žurnāls ietilpst WEB OF SCIENCE un SCOPUS datu bāzēs). (Žurnāla Impact Factors = 0.455). ESF un arī raksta vienīgā autora Roberts Eglīša ieguldījums ir 75 %, jo pie šī raksta ESF projekta ietvaros tika strādāts uz 0.75 slodzēm.

H. Shi, R. Jia and R. I. Eglitis, First-principles simulations of H centers in CaF2, Computational Materials Science 89, 247-256 (2014). . (Žurnāls ietilpst WEB OF SCIENCE un SCOPUS datu bāzēs). (Žurnāla Impact Factors = 1.879). ESF autora Roberta Eglīša ieguldījums šajā rakstā ir 60 %. R. I. Eglitis ierosināja veikt rakstā aprakstītos pētījumus, veica daļu skaitlisko aprēķinu un uzrakstīja raksta tekstu.

A. Linarts, I. Barons, M. Knite, The dependence of Piezoresistivity of Elastomer/Nanostructured Carbon Composites on Dynamic Mechanical Load Frequency, ICINCO 2014, 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Proceedings, Vol. 1, Vienna, Austria, 1-3 September, 2014, pages 416-420. (Raksts publicēts 2014. gada Septembrī). Raksts ietilpst Scopus datu bāzē. ESF autora A. Linarta ieguldījums šajā rakstā ir 90 %. A. Linarts veica lielāko daļu eksperimentālo mērījumu un piedalījās raksta teksta rakstīšanā.

V. Dimza, L. Kundzina, M. Kundzins, K. Kundzins, A. Plaude, M. Livins, M. Antonova, Aging and Memory effects in Electro-optical PLZT 8/65/35 Ceramics Modified with 3d Transitionn-metal Ions, Ferroelectrics, 2015, accepted (pieņemts publikācijai). (Žurnāla Impact Factor = 0.433). (Žurnāls ietilpst WEB OF SCIENCE un SCOPUS datu bāzēs). M. Kundziņa, ESF autora ieguldījums šajā rakstā ir 60 %. ESF autors M. Kundziņš gatavoja eksperimentālās iekārtas mērījumu veikšanai, veica daļu no eksperimentākajiem mērījumiem un piedalījās raksta daļu, īpaši to kas saistītas ar eksperimentālo rezultātu aprakstu rakstīšanā.

D. Gryaznov, S. Baumann, E. A. Kotomin and R. Merkle, A Comparison of Permeation Measurements and Hybrid Density-Functional Calculations on Oxygen Vacancy Transport in Complex Perovskite Oxides, Journal of Physical Chemistry C 118, 29542-29553 (2014) . (Žurnāla Impact Factor = 4.8). (Publicēts 2014. gada decembra numurā). D. Gryaznovs veica teorētiskos aprēķinus, un uzrakstīja lielāko daļu raksta teksta, ieskaitot visu raksta daļu, kura ir saistīta ar teorētiskajiem aprēķiniem. ESF autora D. Gryaznova ieguldījums šajā rakstā ir 90 %. (Raksts ietilpst WEB OF SCIENCE un SCOPUS datu bāzēs).

M. Arrigoni, E. A. Kotomin, D. Gryaznov, J. Maier, Confinement effects for the F centers in ultrathin films of BaZrO3, Phys. Stat. Sol. B 252, 139-143 (2015) . (Publicēts 2015. gada janvāra numurā). (Žurnāla Impact Factor = 1.595). D. Gryaznovs veica lielāko aprēķinu daļu un apmācīja veikt aprēķinus arī Doktorantu M. Arrigoni. Tāpat D. Gryznovs aktīvi piedalījās raksta rakstīšanā, uzrakstot galvenokārt raksta daļu, kura satur teorētisko aprēķinu aprakstu. ESF autora D. Gryaznova ieguldījums šajā rakstā ir 60 %. (Raksts ietilpst WEB OF SCIENCE un SCOPUS datu bāzēs).

E. Elsts, U. Rogulis, K. Bulindzs, K. Smits, A. Zolotarjovs, L. Trinkler, K. Kundzins, Studies of radiation defects in cerium, europium and terbium activated oxyfluoride glasses and glass ceramics, Optical Materials 41, 90-93 (2015). (Publicēts 2015. gada marta numurā). (Žurnāla Impact Factor = 2.075). E. Elsts veica lielāko daļu eksperimentālo mērījumu, un uzrakstīja lielāko daļu raksta teksta. ESF projekta autora E. Elsta ieguldījums šajā rakstā ir 90 %. (Raksts ietilpst WEB OF SCIENCE un SCOPUS datu bāzēs).

S. Piskunov and R. I. Eglitis, First principles hybrid DFT calculations of BaTiO3/SrTiO3 (001) interface, Solid State Ionics 274, 29-33 (2015) (Žurnāla Impact Factor = 2.11). ESF autora ieguldījums šajā rakstā 95 %. ESF autors ierosināja kādus pētījumus veikt, veica daļu aprēķinu, un uzrakstīja rakstu. (Raksts ietilpst WEB OF SCIENCE un SCOPUS datu bāzēs).

A. Linarts and M. Knite, Piezoresistivity and electrical resistance relaxation of polysoprene nanostructured carbon allotrope hybrid composites, Advanced Materials Research 1117, 52-55 (2015). (Raksts ietilpst WEB OF SCIENCE un SCOPUS datu bāzēs). ESF autora ieguldījums šajā rakstā 95 %. ESF autors ierosināja kādus eksperimentus veikt, veica daļu eksperimentālo mērījumu, un piedalījās raksta teksta rakstīšanā.

I. Karbovnyk, P. Savchyn, A. Huczko, M. C. Guidi, C. Mirri, A.I. Popov, FTIR studies of silicon carbide 1D nanostructures, Materials Science Forum 821-823, pp. 261-264 (2015). (Raksts ietilpst WEB OF SCIENCE un SCOPUS datu bāzēs). ESF autora ieguldījums šajā rakstā 60 %. ESF autors ierosināja kādus eksperimentus veikt, veica daļu eksperimentālo mērījumu, un piedalījās raksta teksta rakstīšanā.

V. Korsaks, Hexagonal boron nitride luminescence dependent on vacuum level and surrounding gases, Materials Research Bulletin 70, 976-979 (2015). (ESF autora ieguldījums ir 100 %). (Žurnāla Impact Factors = 2.288).

R. I. Eglitis, Theoretical prediction of the 5 V rechargeable Li ion battery using Li2CoMn3O8 as a cathode, Phys. Scr. 90, 094012 (2015) (ESF autora ieguldījums ir 95 %). (Žurnāla Impact Factors = 1.126).

T. S. Bjorheim, M. Arragoni, D. Gryaznov, E. Kotomin and J. Maier, Thermodynamic properties of neutral and charged oxygen vacancies in BaZrO3 based on first principles phonon calculations, Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 20765 (2015). (ESF autora ieguldījums ir 60 %). ESF autors veica lielāko daļu aprēķinu un apmācīja divus studentus, kuri ir iekļauti rakstā kā līdzautori (Žurnāla Impact Factors = 4.493).

R. I. Eglitis, Ab initio hybrid DFT calculations of BaTiO3, PbTiO3, SrZrO3 and PbZrO3 (111) surfaces, Applied Surface Science, 2015, accepted. (ESF autora ieguldījums ir 95 %). (Žurnāla Impact Factors = 2.711).

S. Piskunov and R. I. Eglitis, Comparative ab initio calculations of SrTiO3/BaTiO3 and SrZrO3/PbZrO3 heterostructures, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2015, accepted. (ESF autora ieguldījums ir 80 %). (Žurnāla Impact Factors = 1.124).

E. Shablonin, A. I. Popov, A. Lushchik, A. Kotlov and S. Dolgov, Excitation of different chromium centres by synchrotron radiation in MgO:Cr crystals, Physica B, 2015, accepted. (Žurnāla Impact Factors = 1.319). ESF projekta dalībnieks Dr. Popovs ir veiktā pētījuma viens no galvenajiem iniciatoriem un izpildītājiem, kā arī šī raksta korespondējošais autors. Šajā darbā viņš ierosināja raksta ideju (daļēji), veica modelēšanu (daļēji), datu analīzi daļēji un izdarīja secinājumus daļēji. Publikācijas sagatavošanas laikā viņš rakstīja sekojošas publikācijas sadaļas. 100 % no sadaļas “Abstract”, 100 % no sadaļas “Introduction”, 30 % no sadaļas “2. Experimental”, 50 % no sadaļas “3. Experimental Results and discussion”, 50 % no sadaļas “4. Concluding remarks” un 100 % no sadaļas “References”. ESF zinātniskās grupas ieguldījums šajā rakstā ir 67 %.

E. A. Kotomin, V. N. Kuzovkov, A. I. Popov and R. Vila, Kinetics of F center annealing and colloid formation in Al2O3, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2015, accepted (pieņemts publikācijai). (Žurnāla Impact Factors = 1.124). Dr. Popovs ir veiktā pētījuma viens no galvenajiem izpildītājiem. Publikācijas sagatavošanas laikā viņš rakstīja sekojošas publikācijas sadaļas. 50 % no sadaļas Abstracts. 75 % no sadaļas “Introduction”, 50 % no sadaļas “Theoretical Method”, 50 % no sadaļas “Results”, 100 % no sadaļas – Secinājumi un 50 % no sadaļas- Literatūra. ESF zinātniskās grupas ieguldījums austākminētajā rakstā ir 62 %.

V.M. Lisitsin, L.A. Lisitsina, A.I. Popov, E.A. Kotomin, F.U. Abuova, A. Akilbekov, J. Maier, Stabilization of primary mobile radiation defects in MgF2 crystals, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2015, accepted. (Žurnāla Impact Factors = 1.124). ESF projekta zinātniskās grupas dalībnieks Popovs ir veiktā pētījuma viens no galvenajiem izpildītājiem un raksta korespondējošais autors. Šajā darbā Dr. Popovs daļēji ierosināja pētījuma ideju, daļēji veica modelēšanu, daļēji veica datu analīzi un daļēji izdarīja raksta secinājumus, kā arī pilnībā uzrakstīja raksta ievadu. ESF zinātniskās grupas ieguldījums šajā rakstā ir 63 %.

A. Lushchik, Ch. Lushchik, A.I. Popov, K. Schwartz, E. Shablonin, E. Vasilchenko, Influence of complex impurity centres on radiation damage in wide-gap metal oxides, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2015, accepted (pieņemts publikācijai). (Žurnāla Impact Factors = 1.124).ESF projekta zinātniskās grupas dalībnieks Dr. Popovs ir veiktā pētījuma viens no galvenajiem iniciatoriem un izpildītājiem. Publikācijas sagatavošanas laikā viņš rakstīja sekojošas publikācijas sadaļas. 100 % no raksta Abstrakta. Viņš arī uzrakstīja 100 % no Ievada, 40 % no sadaļas “2. Experimental”, 50 % no sadaļas “3. Main mechanisms of radiation damage in wide-gap materials”, 30 % no sadaļas “4. Influence of impurity ions on the efficiency of defect creation”, 50 % no sadaļas “5. Intrinsic and antisite defects in lutetium single crystals”, 50 % no sadaļas “6. Concluding remarks” un 100 % no sadaļas “References”. ESF autora ieguldījums šajā rakstā ir 65 %.

E. Birks, M. Kundzinsh, E. Nitiss, R. Ignatans, M. Dunce, M. Antonova and A. Sternberg, Study of Tetragonal Phase in 0.4Na1/2Bi1/2TiO3-(0.6x)SrTiO3xPbTiO3 Solid Solutions by Second Harmonic Generation, Ferroelectrics, 2015, accepted.M. Kundziņa, ESF autora ieguldījums šajā rakstā ir 60 %. ESF autors M. Kundziņš gatavoja eksperimentālās iekārtas mērījumu veikšanai, veica daļu no eksperimentākajiem mērījumiem un piedalījās raksta daļu, īpaši to kas saistītas ar eksperimentālo rezultātu aprakstu rakstīšanā.

J. Hodakovska un J. Kleperis, Sulfonated Poly (Ether-Ether-Ketone) and Nafion Composite Membrane with Aluminium Oxide Additive for Fuel Cell Applications, Polymer Science, 2015, accepted (pieņemts publicēšanai). ESF autore J. Hodakovska raksta ietvaros veica visus eksperimentālos mērījumus un uzrakstīja lielāko daļu raksta teksta. ESF autores ieguldījums publikācijā ir 80 %.

Konferenču tēzes:

R. I. Eglitis, Towards a practical rechargeable 5 V Li ion battery, E-MRS Fall Meeting, Warsaw, Poland, September 15-19, 2014, Abstract: S9.1.

R. I. Eglitis, Point defects and surfaces in perovskite structured oxides, E-MRS Fall Meeting, Warsaw, Poland, September 15-19, 2014. (Ielūgtais referāts), Abstract: D13.1.

R. I. Eglitis, H. Shi and R. Jia, Ab initio calculations of F, R, bulk and surface H centers, as well as hydroxyl impurities in CaF2, BaF2 and SrF2, E-MRS Fall Meeting, Warsaw, Poland, September 15-19, 2014, Abstract: K2.6.

I. Karbovnyk, P. Savchyn, A. Huczko, M.C. Guidi, C. Mirri, A.I. Popov, FTIR studies of silicon carbide 1D nanostructures, 10th European Conference on Silicon carbide and Related Materials- ECSCRM 2014, Grenoble, France, September 21-25, 2014. Poster Presentation: MO-P-39.

I. Bolesta, I. Karbovnyk, I. Rovetsky, S. Velgosh, I. Kityk, A.I. Popov, Effects of long term annealing on the nanostructures formed in CdI2 crystals. Symposium RCBJSF-2014-FMNT, Riga, Latvia, P. 180.

V. Savchyn, C. Balasubramanian, A. Moskina, I. Karbovnyk, A.I. Popov, Cathodoluminescence studies of nanostructured AlN and AlN/CsI. Symposium RCBJSF-2014-FMNT, Riga, Latvia. P313.

A.I. Popov, A. Lushchik, Ch. Lushchik and E.A. Kotomin, Analysis of Exciton Mechanism of Defect Formation in Insulating Materials-Generalization of Rabin-Klick diagram for a whole family of alkali halides, Symposium RCBJSF-2014-FMNT, Riga, Latvia, P.333.

J. Hodakovska and J. Kleperis, Composite Organic-Inorganic Membranes for Fuell Cells, Symposium RCBJSF-2014-FMNT, Riga, Latvia, Sept. 29 – Oct. 2, 2014, F-150.

V.Dimza, L.Kundzina, M.Kundzins, K.Kundzins, A.Plaude, M.Livins, M.Antonova , Aging and Memory Effects in Electro-optical PLZT 8/65/35 Ceramics Modified with 3d Transition-metal Ions, Symposium RCBJSF-2014-FMNT, Riga, Latvia, Sept. 29 – Oct. 2, 2014, R-63.

V. Korsaks, B. Berzina, Hexagonal Boron Nitride Luminescence Intensity Dependent on Ambient Vacuum Level, RCBJSF-2014-FMNT, Riga, Latvia, September 29 – October 2, Abstract: F-130.

V. Korsaks, B. Berzina, Influence of material treatment on defect luminescence in hBN, 12th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials, EURODIM 2014, Canterbury, JULY 13-19, England.

D. Gryaznov, First principles calculations on oxygen vacancy behaviour in Sr-doped complex perovskites for permeation membranes and solid oxide fuel cells, E-MRS Fall Meeting, Warsaw, Poland, September 15-19, 2014, Abstract: A5.21.

E. Elsts, G. Krieke, U. Rogulis, K. Smits, R. Ignatans, A. Sarakovskis "Luminescence of terbium activated NaLaF4 in oxyfluoride ceramics", FM&NT, Riga, Latvia, F -122, 387 lpp.

U, Rogulis, I. Brice, E. Elsts, J. Grube, D. Millers, "Luminescence of Eu Ions in Oxyfluoride Glasses and Glass-Ceramics", FM&NT, Riga, Latvia, F-117, 382 lpp.

R. Eglitis, Towards a practical rechargeable 5 V Li ion battery, Symposium RCBJSF-2014-FMNT, Riga, Latvia, Sept. 29 – Oct. 2, 2014, Or-10.

R.I. Eglitis, First principles calculations of the diffusion and aggregation of F centers, as well as bulk and nano-surface H centers in CaF2, BaF2 and SrF2, Symposium RCBJSF-2014-FMNT, Riga, Latvia, Sept. 29 – Oct. 2, 2014, Abstract: R-5.

R.I. Eglitis, First principles calculations of SrTiO3, BaTiO3, PbTiO3 and CaTiO3 (001), (011) and (111) surfaces, Symposium RCBJSF-2014-FMNT, Riga, Latvia, Sept. 29 – Oct. 2, 2014, Abstract: R-6.

A. Linarts, I. Barons and M. Knite, The Dependence of Piezoresistivity of Elastomer/Nanostructured Carbon Composites on Dynamic Mechanical Load Frequency, ICINCO 2014, 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS, Vienna, Austria, 1-3 September, 2014, Abstract book, page 76.

A. Linarts, M. Knite, Piezoresistivity and Electrical Resistance Relaxation of Polysoprene Nanostructured Carbon Allotrope Hybrid Composition, The 13th International Conference on Global Research and Education, INTER-ACADEMIA 2014, September 10-12, 2014, Riga, Latvia, Abstract book, page 156.

E. Elsts, U. Rogulis, K. Bulindzs, K. Smits, A. Zolotarjovs, L. Trinklere, K. Kundzins, Studies of radiation defects in Ce, Eu, Tb doped oxyfluoride glasses and glass ceramics, 5th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths PRE14, May 13-16, 2014, San Sebastian, Spain, Abstract: O-13.

D. Gryaznov, Oxygen vacancy formation energies in Sr-doped complex perovskites, Solid State Defect Chemistry, Reisensburg Seminar, May 12-14, 2014, Abstract T9.15.

R.I. Eglitis, Towards a practical rechargeable Li ion battery, E-MRS Spring Meeting, Lille, France, May 26-30, 2014, Abstract: BB.1.2.

R.I. Eglitis, Ab initio calculations of SrTiO3, BaTiO3, PbTiO3 and CaTiO3 (001), (011) and (111) surfaces, E-MRS Spring Meeting, Lille, France, May 26-30, 2014, Abstract: C.4.7.

R.I. Eglitis, H. Shi, R. Jia, Ab initio calculations of the transfer and aggregation of F centers, as well as bulk and nano-surface H centers in CaF2, BaF2 and SrF2, E-MRS Spring Meeting, Lille, France, May 26-30, 2014, Abstract: EP.1.9.

R.I. Eglitis, H. Shi and R. Jia, Ab initio calculations of the self trapped hole in SrF2 as well as bulk and surface hydroxyl impurities in CaF2 and BaF2, E-MRS Spring Meeting, Lille, France, May 26-30, 2014, Abstract: U.1.2.

A. I. Popov, V. P. Savchyn, A. Moskina, E. Elsts and R. I. Eglitis, Comparative studies of cathodoluminescence properties of BaZrO3, SrTiO3 and KBr crystals, Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, 9-13 March 2015, Sitges (near Barcelona), Spain, Abstract book, page, P3.289. (ESF autoru ieguldījums 99 %, pirmais, ceturtais un piektais autori, uzrakstīja šo referātu, veica mērījumus un prezentēja to konferencē Spānijā).

E. Elsts, G. Krieke, U. Rogulis, K. Smits, J. Jansons, A. Sarakovskis, K. Kundzins, Luminescence of rare earth activated NaLaF4 oxyfluorides, Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, 9-13 March 2015, Sitges (near Barcelona), Spain, Abstract book, page, P3.288. (ESF autoru ieguldījums 99 %, uzrakstīja šo referātu, veica mērījumus un prezentēja to konferencē Spānijā).

R. I. Eglitis, Towards a practical rechargeable 5 Volt Li ion battery using Li2Co1Mn3O8 as a battery cathode material, BRAMAT2015, 9th International Conference on Materials Science & Engineering, March 5-7, 2015, Transilvania University of Brasov, Romania, Abstract book, page, 24. (ESF autoru ieguldījums 99 %, uzrakstīja šo referātu, un prezentēja to konferencē).

R. I. Eglitis, Ab initio calculations of SrTiO3, BaTiO3, PbTiO3 and CaTiO3 perovskite (001), (011) and (111) surfaces, BRAMAT2015, 9th International Conference on Materials Science & Engineering, March 5-7, 2015, Transilvania University of Brasov, Romania, Abstract book, page. 25. (ESF autoru ieguldījums 99 %, uzrakstīja šo referātu, un prezentēja to konferencē).

R. I. Eglitis, H. Shi and R. Jia, Large scale ab initio calculations of the diffusion and aggregation of F centers, as well as bulk and nano-surface H centers in CaF2, BaF2 and SrF2, BRAMAT2015, 9th International Conference on Materials Science & Engineering, March 5-7, 2015, Transilvania University of Brasov, Romania, Abstract book, page. 282. (ESF autoru ieguldījums 99 %, uzrakstīja šo referātu, un prezentēja to konferencē).

V. Korsaks and B. Berzina, Hexagonal Boron Nitride Luminescence Dependent on Oxygen Gas and vacuum, Proceedings of the 5th International Conference on Luminescence and its Applications (ICLA 2015), PES University, Bangalore, India, February 9-12, 2015. pp. 127-127. (ESF autoru ieguldījums 99 %, uzrakstīja šo referātu, un prezentēja to konferencē).

R. I. Eglitis, Towards a practical rechargeable 5 Volt Li ion battery, E-MRS 2015 Spring Meeting, May 11 to May 15, Lille Grand Palais, France, Abstract book, page, AIX-15. (ESF autoru ieguldījums 99 %, uzrakstīja šo referātu, un prezentēja to konferencē).

R. I. Eglitis, Point defects as well as (001), (011) and (111) surfaces in ABO3 perovskites, E-MRS 2015 Spring Meeting, May 11 to May 15, Lille Grand Palais, France, Abstract book, page, OP18. (ESF autoru ieguldījums 99 %, uzrakstīja šo referātu, un prezentēja to konferencē).

S. Piskunov and R. I. Eglitis, Ab initio calculations of F center in SrZrO3 bulk and (001) surfaces as well as SrTiO3/BaTiO3 and SrZrO3/PbZrO3 (001) interfaces, E-MRS 2015 Spring Meeting, May 11 to May 15, Lille Grand Palais, France, Abstract book, page, G-P3. (ESF autoru ieguldījums 99 %, uzrakstīja šo referātu, un prezentēja to konferencē).

V. Dimza, A. I. Popov, L. Kundzina, M. Kundzins, K. Kundzins, M. Livins and M. Antonova, Effects of Mn doping on dielectric properties of ferroelectric relaxor PLZT ceramics, E-MRS 2015 Spring Meeting, May 11 to May 15, Lille Grand Palais, France, Abstract book, page: M/P. 61. (ESF autoru ieguldījums 99 %, uzrakstīja šo referātu, un prezentēja to konferencē).

R. I. Eglitis, Ab initio calculations of SrTiO3, BaTiO3, PbTiO3 and CaTiO3 perovskite (001), (011) and (111) surfaces, ICDS 2015, 28th International Conference on Defects in Semiconductors, July 27-31, 2015, Helsinki, Finland, Abstract book, page 30.

R. I. Eglitis, H. Shi and R. Jia, First principles calculations of the diffusion and aggregation of F centers, as well as bulk and surface H centers in CaF2, BaF2 and SrF2, ICDS 2015, 28th International Conference on Defects in Semiconductors, July 27-31, 2015, Helsinki, Finland, Abstract book, page 30.

R. I. Eglitis and S. Piskunov, First principles hybrid DFT calculations of F centers in SrZrO3 bulk and (001) surfaces, as well as SrTiO3/BaTiO3 and SrZrO3/PbZrO3 (001) interfaces, ICDS 2015, 28th International Conference on Defects in Semiconductors, July 27-31, 2015, Helsinki, Finland, Abstract book, page 30.

R. I. Eglitis, Towards a practical rechargeable 5 Volt Li ion battery, ICDS 2015, 28th International Conference on Defects in Semiconductors, July 27-31, 2015, Helsinki, Finland, Abstract book, page 30.

D. Gryaznov, R. Merkle and E. A. Kotomin, Hybrid density-functional calculations on oxygen vacancy behaviour in complex perovskite oxides, ICDS 2015, 28th International Conference on Defects in Semiconductors, July 27-31, 2015, Helsinki, Finland, Abstract book, page 22.

E. Elsts, G. Krieke, U. Rogulis, K. Smits, A. Zolotarjovs, J. Jansons, A. Sarakovskis and K. Kundzins, Rare earth doped glass ceramics containing NaLaF4 nanocrystals for scintillator applications, Book of Abstracts, The Fifth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 19-24 July 2015, Gdansk, Poland, O-4, page 51.

V.Ya. Gayvoronsky, A.V. Uklein, V.V. Multian, G.M. Kuzmicheva, A. Moskina, R.I. Eglitis and A.I. Popov, Impact of point defects concentration in bulk-ZnO single crystals on self-action of picosecond laser pulses, The Fifth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 19-24 July 2015, Gdansk, Poland, Abstract book, page 108.

A.I. Popov and G.J. McIntyre, Photostimulable storage phosphors and image-plate development for neutron imaging, The Fifth International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 19-24 July 2015, Gdansk, Poland, Abstract book, page 53.