ESF Nr. 2013/0046/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/021

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Roberts Eglītis

Projekta ilgums: 01.12.2013. – 31.08.2015.

Anotācija:

Projekta ietvaros Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūtā, LU aģentūrā tiks izveidota jauna zinātniskā grupa, papildus piesaistot zinātnei 6.75 PLE cilvēkresursus. Grupas sastāvā būs 6 jaunie zinātnieki un 2 zinātnieki. Projekta kopējais finansējums būs 459431.08 EUR no kura (90.13 %) būs ESF finansējums. Projekta zinātniskais mērķis ir tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi. Projekta izpildes gaitā īpaša uzmanība tiks pievērsta tehnoloģiski svarīgo ABO3 perovskītu virsmu un defektu tajos ab initio aprēķiniem un veikto eksperimentālo datu izskaidrošanai. ABO3 perovskītu plānās kārtiņas spēlē nozīmīgu lomu mikroelektronikas, katalīzes un citos augsto tehnoloģiju pielietojumos, un bieži tiek izmantoti par pamatu, lai audzētu citus materiālus, kā piemēram vara supervadītājus. Šis ir starpdisciplinārs fizikas (cietvielu, pusvadītāju, ķīmiskās, materiālu un teorētiskās fizikas apakšnozares) un materiālzinātnes (materiālfizikas apakšnozares) projekts. Projekta realizācijas laikā plānota sadarbība ar RTU.