Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Plānotais

Realizētais

Jaunas zinātniskās grupas izveide

Jauna grupa 

1

1

Pētniecība

Zinātniskie raksti žurnālos kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no Thomson reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa

6

13

Jauno zinātnieku vai doktorantu ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs

12

16

Pārējo projekta dalībnieku ziņojumi starptautiskās zinātniskās konferencēs

12

28

Jauns produkts

1

1

Jaunas tehnoloģijas apraksts

1

1

Jaunu darba vietu izveide

Darbavietas (PLE)

6.75

6.75