IEPIRKUMS LU CFI 2019/1/ERAF

SEM-FIB attīrīšanas iekārtas un magnētisko trokšņu slāpētāju piegāde

ERAF projekts nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “SEM-FIB attīrīšanas iekārtas un magnētisko trokšņu slāpētāju piegāde”, id. nr. LU CFI 2019/1/ERAF.

Open tender “Supply of the SEM -FIB cleaning equipment and Magnetic Field Cancelling Systems”, ID no LU CFI 2019/1/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.03.2019. pl.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Deadline for submitting a bid: March 11, 2019 until 11:00 AM (in the Electronic Procurement System*)

Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier vai varat tos lejuplādēt šeit:

The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier or you can download them here:

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Nolikums ar grozījumiem 18.02.2019. 

Pielikums Nr.2 ar grozījumiem 18.02.2019. 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1. daļa 

Līgums 2. daļa ​​​​​​​​​​​​​​

* Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use. In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!! More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE&. Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv).