Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses ekselences centrs - CAMART² (The Excellence Centre of Advanced MAterial Research and Technology Transfer)

CAMART2 piederībaHorizont 2020 programmas konkurss “WIDESPREAD 1-2014: Teaming”. Programmas mērķis jaunu pētniecības un inovāciju ekselences centru izveide mazāk attīstītajās ES valstīs, sadarbībā ar pieredzējušiem pasaules līmeņa partneriem. 2 etapu projekts.

CAMART2 partneri – 

LU CFI (koordinators)

KTH Royal Institute of Technology, Zviedrija

Acreo Swedish ICT, Zviedrija

CAMART2 1. etapa finansējums  497 500 EUR

CAMART2 1. etapa uzdevums – izstrādāt LU CFI esošā zinātniskā ekselences centra attīstības plānu (business plan), kura rezultātā tiktu izveidots ekselences centrs CAMART2 , būtiski palielinot LU CFI un ekselences centra starptautisko konkurētspēju un komercializācijas potenciālu, realizējot brīvās pieejas (open-access) laboratoriju un tehnoloģiju pārneses attīstību Latvijā.

CAMART2 specializācija – definēta atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” and ES atslēgtehnoloģiju jomām:

  1. Plāno kārtiņu un pārklājumu tehnoloģijas;
  2. Funkcionālie materiāli elektronikai un fotonikai;
  3. Nanotehnoloģijas, nanokompozīti un keramika;
  4. Tehnoloģiski nozīmīgu jaunu materiālu un ierīču izstrāde, izmantojot to modelēšanu atomu līmenī.

CAMART2 stratēģiskie mērķi 

  1. Palielināt pētniecības komercializācijas līmeni;
  2. Sekmēt akadēmiskā un biznesa sektora sadarbību;
  3. Izveidot sadarbības platformu starp uzņēmējiem un zinātniekiem;
  4. Atbalstīt kopīgus ar projekta partneriem pētījumus;
  5. Veicināt tehnoloģiju pārnesi.

CAMART2 mājaslapa – camart2.eu

Project CAMART² has received funding from the Horizon 2020 Framework Programme H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017-TeamingPhase2 under grant agreement No. 739508