Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Māris Ozoliņš Laboratorijas vadītājs 67260868 531 maris.ozolins@cfi.lu.lv
Sergejs Fomins Vadošais pētnieks 521 sergejs.fomins@lu.lv
Varis Karitāns Vadošais pētnieks 520 Varis.Karitans@cfi.lu.lv
Toms Skujiņš Komercdarbības konsultants
Gunārs Ķīsis Komercdarbības konsultants Gunars.Kisis@cfi.lu.lv
Paulis Paulīns Cietvielu fiziķis 521

Laboratorijas galvenais darbības virziens ir materiālzinātnes pētījumi, kuru rezultāti ir svarīgi vizuālo stimulu radīšanā, optiskās informācijas pārnesē un acs struktūru optisko īpašību pētniecībā. Redzes uztveres pamatā ir nervu saņemtās informācijas apstrāde dažādos nervu sistēmas līmeņos. Laboratorija cenšas rast sinerģiju starp materiālzinātni (fiziku), redzes pētniecību (uztveri) un ikdienas optometriju (profesiju). Cilvēka redze ir sarežģīta procesu sistēma, kuras optiskā daļa ir būtiska. Optiskais attēls ir tikai vizuālās uztveres procesa sākumdaļa, bet informācijas apstrāde noris smadzeņu garozā. Mēs redzam ar smadzenēm, tādēļ noteiktu spēcīgu kairinājumu ietekmē ir grūti atzīt iegūto rezultātu.

Laboratorijā tiek pētītas optisko sistēmu aberācijas un to ietekme uz attēla kvalitāti.. Paralēli tiek veikti arī mikrofluīdikas pētījumi acs entoptisko fenomenu simulācijai un pētījumiem. Tiek veikti sezonālo apgaismojuma maiņu un jauno apgaismotāju spektrālie mērījumi, saskaņā ar redzamības līkni, un to ietekme uz redzes sistēmu.

1. Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai. http://www.cfi.lu.lv/projekti/eraf/tehnologijas-materialu-digitalai-multispektralai-kontrolei-un-kvalitates-uzlabosanai/

2. Redzes pārslodzes fizioloģijas pētījumi un redzes stresa diagnostikas metodikas izstrāde http://www.cfi.lu.lv/projekti/esf-projekti/redzesparslodzesfiziologijaspetijumiunredzesstresadiagnostikasmetodikasizstrade2013-2015/

3. Daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, fotonika un nanotehnoloģijas (IMIS2) http://www.cfi.lu.lv/projekti/vpp/imis2/

4. Acs stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi (pēcdoktorantūras projekts).

 • jaunas paaudzes optisko materiālu izpēte un projekti ar vadāmām optiskām, elektrooptiskām un refrakcijas īpašībām, piemēram, pjezooptiskie un elektrooptiskie materiāli, kas ļauj sasniegt efektīvu radiācijas viļņu frontes kontroli, gaismas izkliedes modifikāciju un citas optiskās īpašības;
 • aberācijas efekts acs struktūrās un ierīces tīklenes attēlu veidošanai un psihofiziskai cilvēka redzes atbildes reakcijas noteikšanai, lai radītu adaptīvo optiku optisko priekšmetu aberācijas kļūdu kompensēšanai ar ātri iegūstamu kontroles atsauksmi;
 • binokulārās un stereoredzes pētījumi, binokulārās redzes nomākšanas un sāncensības mehānismi, nomākšanas intensitātes un padziļinātās ietekmes uz redzes binokulārajām funkcijām novērtēšana;
 • acs kinemātiskie pētījumi bērniem un pieaugušajiem ar vai bez redzes traucējumiem, acs kinemātiskie pētījumi sport vision terapijas ietvaros;
 • akomodācijas un konverģences mehānismu izvērtēšana izdrukātu materiālu lasīšanas vai datora lietošanas procesā;
 • digitālo vizuālo stimulu attēlu apstrādes faktori cilvēka vizuālās reakcijas analīzes veikšanai;
 • multispektrālu materiālu virsmas atstarošanas un emisiju analīze redzamā un infrasarkanās un ultravioletās gaismas diapazonā, to noteikšana cilvēkiem ar krāsu aklumu vai ar normālu redzi;
 • apgaismojuma un materiālu vizuālā izskata pārbaudes ekspertīzes nodrošināšana, kā arī pārbaudes par materiālu atbilstību standartiem;
 • precīzi apgaismojuma fotometriski un kolorimetri mērījumi, standartizēta apgaismojuma apstākļi;
 • praktiski ieviesta kodēto difrakcijas struktūru metode aberāciju mērījumiem;
 • acs modeļa izstrāde entoptisko fenomenu simulācijai;
 • izstrādāta uz tīklenes refleksa noteikšanas pamata jauna acs akomodācijas mērīšanas metode;
 • veikti priekšdarbi Starptautiskās Krāsu Biedrības gada konferences rīkošanai Rīgā 2019. gadā. 

 

Aberometrs Multispot-2500, Hartman-Shah viļņu frontes sensors ShaH, adaptīvās optikas deformējamie spoguļi U-Flex, hromametrs Minolta CS-100, gaismas mērīšanas ierīču komplekts, krāsu standartu komplekts, gaismas stends, optisko šķiedru spektrometrs Ocean Optics, anomaloskops Oculus, multispektrālā kamera CRI Nuance II, elektrofizioloģijas VEP ierīce Oculus, redzes pārbaudes aprīkojums IVIEW X™ HISPEED ar SMI BeGaze™ programmatūru, acs tīklenes IR kameras.

Ocean Optics spektrometri USB2000+ UV-VIS un USB4000 VIS-NIR. Optisko šķiedru komplekts. RGB cietvielu lāzeris. Nobīdes (shearing) interferometrs. Apgaismojuma etalona ierīce virsmu krāsu CIE XYZ koordināšu noteikšanai.

Spānija:

 • Komplutenses Universitāte, Madride (Prof. J. Alda)
 • Mursijas Universitātes Optikas laboratorija, Mursija (Prof. P. Artal)

Itālija:

 • Tor Vergata Romas Universitāte (Prof. I. Davoli)

Zviedrija:

 • Čalmeras Tehniskā universitāte (Prof. L. Komitov)

Norvēģija:

 • Buskerudas Augstskolas Optometrijas institūts (Prof. J. R. Bruenich)

Somija:

 • Austrumsomijas Universitātes Krāsu izpētes laboratorija (Prof. J. Parkkinen)

Vācija:

 • Dortmundes Universitātes Darba fizioloģijas institūts

Nīderlande:

 • Utrehtas Universitāte (Prof. R. van Ee)

Francija:

 • Clermont-Ferrand reģionālā ceļu un tiltu būvniecības laboratorija (Dr. M. Colomb)

Velsa:

 • Kārdifas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes skola (Prof. Tim Wess)

Varis Karitans, Natalija Lesina, Evita Kassaliete, Aiga Svede, Ilze Laicane, Lasma Ekimane, Maris Ozolins, Gunta Krumina (2017). Measuring the refractive state of an eye based on the intensity of the retinal reflex. J.of Modern Optics 64(17), 1751-1761.

Maris Ozolinsh, Paulis Paulins (2017). Electro-optic control of photographic imaging quality through 'Smart Glass' windows in optics demonstrations. Eur.J.Physics 38(5), 055704.

Maris Ozolinsh, Olga Danilenko, and Varvara Zavjalova (2016). Retinal image quality and visual stimuli processing by simulation of partial eye cataract. Proc.SPIE 10024, 181.

Maris Ozolinsh , Kristine Muizniece, Janis Berzinsh (2016). Chromostereopsis in “Virtual Reality” adapters. Proc.SPIE 10021, 6.

Olga Danilenko, Maris Ozolinsh, Daniel Baker (2016). Time Course and Interocular Transfer of Size and Contrast Adaptation Aftereffects. Perception 45(6), 687-710.

Paulis Paulins, Armands Krauze, Maris Ozolinsh, and Andris Muiznieks (2016). Warming of water. Physics Education 51(2), 025013 .

Olga Danilenko, Maris Ozolinsh, Varis Karitans, Paulis Paulins (2016). „SmartGlass” Obstacles for Dynamic Inducing of Light Scattering in Visual Research Experiments. Material Science 22(4), 524-529.

Evita Kassaliete, Ivars Lacis, Sergejs Fomins, Gunta Krumina. Reading and coherent motion perception in school age children. Annals of Dyslexia, 65(2), p.69-83 (2015).

Kaiva Jurasevska, Maris Ozolinsh, Sergejs Fomins, Ausma Gutmane, Brigita Zutere, Anete Pausus, Varis Karitans. Color-discrimination threshold determination using pseudoisochromatic test plates. Front. Psychol., doi: 10.3389/fpsyg.2014.01376 (2014).

Sergejs Fomins; Renārs Trukša; Gunta Krūmiņa. Algorithms for skiascopy measurement automatization. Proc. SPIE 9421, 94210N (2014).

Maris Ozolinsh, M., Muizniece, K., Krumina, G„ Distortion of color images on flat computer screen due to chromostereopsis. Eur. Scie. Journ,, May 2014, p.533-538, ISSN 1857-7881

Sergejs Fomins, Mārcis Bajaruns, Renārs Trukša, Gunta Krūmiņa (2014) „Evaluation of accomodation changes to stereograms by dynamic infrared retinoscopy” Proceedings VII European / I World meeting in Visual and Physiological Optics, p.78-81, ISBN 978-83-7493-847-1

Varis Karitans, Liene Jansone, Maris Ozolins, Gunta Krumina (2014) „Estimating the retinal thickness from Shack-Hartmann aberrometry data” Proceedings VII European / I World meeting in Visual and Physiological Optics, p.147-150, ISBN 978-83-7493-847-1

Maris Ozolinsh, Kristine Muizniece, Gunta Krumina (2014) „Positive and negative chromostereopsis using LED displays” Proceedings VII European / I World meeting in Visual and Physiological Optics, p.234-237, ISBN 978-83-7493-847-1

M. Ozolinsh, P.Paulins , Multicolour LEDs in educational demonstrations of physics and optometry. Proc. SPIE 9289, 12th Education and Training in Optics and Photonics Conference, 92891D (July 17, 2014); doi:10.1117/12.2070522

Luse, K., Ozolinsh, M., Fomins, S., Gutmane, A. Multispectral analysis and cone signal modelling of pseudoisochromatic test plates. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 49 (1), 012041 (2013).

S.Fomins, M.Ozolinsh. Modelling the appearance of chromatic environment using hyperspectral imaging. Proc. SPIE 903, 903205 (2013).

Ozolinsh, M., Paulins, P. LED based dual wavelength heterochromatic flicker method for separate evaluation of lutein and zeaxanthin in retina. IFMBE Proceedings 38 IFMBE, Springer, pp. 51-54 (2013).

M. Ozolinsh, P. Paulins, „LED and DPSS laser visual stimuli for evaluation of lutein and zeaxanthin macular pigment caused light extinction in human retina.” Proc. European Optical Society Annual Meeting 2012 (EOSAM 2012)(Sept.25-28,2012, Scotland), ISBN 1627481184|9781627481182, 824p. (2013).

S. Fomins, M.Ozolinsh, " Biologicaļy inspired color vision deficit modelling with hyperspectral data." Proc. Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol.9, pp.203-206 (2013).

Karitans, V., Ozolinsh, M., Luse, K., Ekimane, L. Presence of spherical aberration in the reference as a possible source of variations in magnitude of measured ocular aberrations. Optica Applicata,42 (3), pp. 519-532 (2012).

Karitans, V., Ozolinsh, M. Dependence of perceived purity of a chromatic stimulus on saturation adaptation, Medicina (Lithuania) 48 (9), pp. 458-464 (2012).

Karitans, V., Kundzins, K., Laizane, E., Ozolinsh, M., Ekimane, L. Applicability of a binary amplitude mask for creating correctors of higher-order ocular aberrations in a photoresistive layer. Optical Engineering 51 (7), 078001 (2012).

V. Karitans, M. Ozolinsh, S. Fomins, A. Svede, G. Krumina, O. Iroshnikov. Influence of ocular aberrations on the diameter of retinal blood vessels. Journal of Modern Optics, Vol. 58, pp. 1703-1709 (2011).

S. Fomins, M. Ozolinsh M. Multispectral analysis of color vision deficiency tests. Materials Science - Medziagotyra, Vol. 17(1), pp. 104-108 (2011).

R. Trukša, S. Fomins, M. Ozoliņš. Rayleigh equation anomaloscope from commercially available LEDs. Materials Science - Mediagotyra, Vol. 18 (2), pp.202-205 (2012).

V. Karitans, M. Ozolinsh, K. Luse, L. Ekimane. Presence of spherical aberration in the reference as a possible source of variations in magnitude of measured ocular aberrations. Optica Applicata, Vol. 42 (3), pp. 519-532 (2012).

G.Krumina and V.A.Lyakhovetskiĭ, Problems of coding stereo images in human memory, Journal of Optical Technologies, Vol. 77 (2010)

V. Karitans, M. Ozolinsh. Method for compensation of eye movements in adaptive optics. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 47(3) (2010)

Fomins S., Rileyeva-Piskura N., Strength judgment of filling-in color illusion. Latvian Journal of Physics and Technical Science, 47(3) (2010)

Fomins S., Ozolinsh M., Krumina G., Karitans V., Ferroelectric liquid crystal glasses for amblyopia training. Integrated. Ferroelectr., 103 (2009)

Ikaunieks G., Colomb M. and Ozolinsh M., Light scattering in artificial fog and simulated with light scattering filter. Ophthalmic and Physiological Optics, Vol. 29, Singapore (2009)

Ikaunieks G., Ozolinsh M., Stepanovs A., Lejiete V. and Reva N., Factors influencing light scattering in the eye. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, Vol. 46, Latvia (2009)

M.Ozolinsh; G.Andersson; G.Krumina; S.Fomins, Spectral and temporal characteristics of liquid crystal goggles for vision research. Integrated Ferroelectrics, Volume 103 (2008)

Juan M. Bueno, Maris Ozolinsh, and Gatis Ikaunieks. Scattering and Depolarization in a Polymer Dispersed Liquid Crystal Cell. Ferroelectrics, 370 (2008)

M.Ozolinsh, M.Colomb, G. Ikaunieks, V. Karitans. Color stimuli perception in presence of light scattering. Visual Neuroscience, 23 (2006)