Projekta numurs KC-PI-2017/105

Projekta 2. kārtas ilgums: 28.09.2018 - 31.10.2021.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Phys. Sergejs Fomins

28.09.2018. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņēma lēmumu atļaut turpināt projekta II posmu un piešķirt atbalstu tā īstenošanai.

Komercializācijas projekta produkts ir jaunas paaudzes risinājums optisko viļņu frontes kļūdu un adaptīvo optisko sistēmu aberāciju mērīšanai un korekcijai. Vissvarīgākais šīs jaunās tehnoloģijas elements ir specifiska binārā maska, kas nodrošina mērāmā objekta fāzes precīzāku kodēšanu.

Pēc komercializācijas pasākumu pabeigšanas dažādiem tirgus klientu segmentiem tiks piedāvāti 3 produkti (tehnoloģijas):

  1. observatorijām;
  2. mazām observatorijām, mikroskopiem, individuāliem astronomiem;
  3. mikroskopiem, individuāliem astronomiem.

Tehnoloģijas pamata komponentes ir binārās maskas, zinātniskās kameras, nozarei specifiskā optika (piem., teleskops astronomijai, mikroskops bioloģijai), apstrādes iekārtas (dators u.c.), un programmatūra ar risinājumam pielāgotu algoritmu.

Konkurences priekšrocības

Galvenās konkurences priekšrocības ir zemas izmaksas un uzlabota viļņu frontes korekcija pie zema attēla intensitātes apstākļiem. Tehnoloģiju ir iespējams pielāgot dažādām nozarēm un optiskajām sistēmām.

Plānotās projekta komercializācijai nepieciešamās aktivitātes paredzētas 36 mēnešus. Projekta kopējās izmaksas ir 300 000,00 EUR ar atbalsta intensitāti 90%.

Jaunumi projektā 01.10.2021. – 31.10.2021. 

Jaunumi projektā 01.07.2021. – 30.09.2021. 

Jaunumi projektā 01.04.2021. – 30.06.2021. 

Jaunumi projektā 01.01.2021. – 31.03.2021. 

Jaunumi projektā 01.10.2020. – 30.12.2020. 

Jaunumi projektā 01.07.2020. – 30.09.2020. 

Jaunumi projektā 01.04.2020. – 30.06.2020. 

Jaunumi projektā 01.01.2020. – 31.03.2020. 

Jaunumi projektā 01.10.2019. – 31.12.2019. 

Jaunumi projektā 01.07.2019. – 30.09.2019. 

Jaunumi projektā 01.05.2019. – 30.06.2019. 

Jaunumi projektā 01.02.2019.-30.04.2019. 

Jaunumi projektā 28.09.2018.-31.01.2019.