LU CFI 2019/35/ERAF

LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm būvdarbi

ERAF projekts nr. 1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm būvdarbi”, id. nr. LU CFI 2019/35/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.12.2019. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28798 

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums ar pielikumiem 

Nolikums ar pielikumiem grozīts 04.11.2019. 

Nolikums ar pielikumiem grozīts 27.11.2019. 

Nolikums ar pielikumiem precizēts 29.11.2019. 

Nolikums ar pielikumiem papildus precizēts 29.11.2019. 

Noslēguma ziņojums