IEPIRKUMS LU CFI 2019/18/ERAF

Aprīkojums optisku signālu spektru reģistrācijai ar laika izšķiršanu

ERAF projekts nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “Aprīkojums optisku signālu spektru reģistrācijai ar laika izšķiršanu ”, id. nr. LU CFI 2019/18/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.06.2019. pl.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier vai varat tos lejuplādēt šeit:

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums