IEPIRKUMS LU CFI 2019/17/ERAF

Bateriju testa stacija

ERAF projekts nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”

Atklāts konkurss “Bateriju testa stacija”, id. nr. LU CFI 2019/17/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.08.2019. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā).

Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier vai varat tos lejuplādēt šeit:

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Nolikums ar 13.06.2019. grozījumiem 

Nolikums ar 21.06.2019. grozījumiem 

Pielikums Nr.2. 21.06.2019. grozījumiem 

Pielikums Nr.4. 21.06.2019. grozījumiem 

Nolikums ar 11.07.2019. grozījumiem 

Pielikums Nr.2 ar 11.07.2019. grozījumiem 

Noslēguma ziņojums 

Līgums ​​​​​​​