Iepirkums LUCFI 2017/11

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
1.3.1. LU CFI darbinieku veselības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro līdz 12.06.2017. pl.10 2:                                              AAS “BTA Baltic Insurance Company”                               AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS “BTA Baltic Insurance Company”  21.06.2017. 1 gads (03.07.2017.-02.07.2018.) līdz EUR 41 999 (EUR 228 par darbinieku)
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna, epasts: ievalr@cfi.lu.lv, +371 29141994

Iepirkuma nolikums  Iepirkuma nolikuma 1. pielikums  Iepirkuma nolikuma 1. pielikums  Iepirkuma nolikuma 2. pielikums  Iepirkuma nolikuma 2. pielikums  Iepirkuma nolikuma 3. pielikums  Iepirkuma nolikuma 3. pielikums  Iepirkuma nolikuma 4. pielikums  Lēmums - Noslēguma ziņojums  Līgums