Rotējošu pastāvīgo magnētu sistēmas šķidrā metāla maisīšanai

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Doktorantūras skolas „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas”, Maģistra programmas B kursa „Aktuālas materiālu un cietvielu fizikas problēmas” zinātniskais seminārs 7. decembrī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē uzstājas Reinis Baranovskis (LU FMF maģistrants, LU Fizikas institūts). Metalurģijā šķidra metāla maisīšana ir nepieciešama temperatūras un sastāva homogenizācijai. Šeit tiek aprakstīta jauna divu rotējošu cilindru pastāvīgo magnētu sistēma šķidra metāla maisīšanai. Tai ir zems enerģijas patēriņš un liela iespējamo plūsmu daudzveidība salīdzinoši ar esošajām metodēm. Izstrādātā sistēma tika izveidota un vispirms testēta izmantojot GaInSn eitektisko sakausējumu, pēc tam ar šķidru alumīniju. Eksperimentālā iekārta ir modelēta tā, lai rezultāti būtu samērogojami industriālos mērogos - mazām un vidējām alumīnija krāsnīm. Šajā darbā aprakstītā sistēma tika eksperimentāli pētīta izmantojot Doplera ultraskaņas ātruma mērīšanas metodi, kā arī tika aplūkota paša maisītā materiāla mikro struktūra pēc sacietēšanas un elektromagnētiskās iedarbības. Plūsmas ātruma mērījumi apstiprina piedāvātās tehnoloģijas efektivitāti un potenciālu izmantošanai industrijā.