Doktora disertācijas kopsavilkumi

LU CFI izstrādāto un aizstāvēto fizikas doktora disertāciju kopsavilkumi.

AutorsDarba nosaukumsDarba vadītājs
2018.J. MiķelsoneHologrāfiskais ieraksts un virsmas reljefa veidošanās azobenzola savienojumos Dr. Phys. Jānis Teteris
M. ZubkinsCaurspīdīgu un elektrovadošu pārklājumu uz ZnO bāzes izgatavošanas procesa izstrāde un īpašību pētījumi Dr. habil. phys. Juris Purāns
2017.G. Mozoļevskis

Augsta sprieguma šķidro kristālu ekrānu dielektriskā caursite 

Prof. Dr. habil. phys. Artūrs Medvids

Dr. phys. Mārtiņš Rutkis

A. AntuzevičsS-stāvokļa retzemju jonu lokālā struktūra fluorīdos un oksifluorīdu stikla keramikās Prof. Dr. habil. phys. U. Rogulis
L. ŠirmaneNanostrukturētu komplekso oksīdu luminoforu vakuuma ultravioletas ierosmes spektroskopija Dr. phys. Vladimirs Pankratovs
2015.K. JuraševskaPsihofizikāla pseidoizohromatiska testa izveide un krāsu izšķirtspējas sliekšņa novērtējums Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 
E. NitišsNelināri optisku organisku stiklu viļľvadu un to pielietojumu pētījumi Dr. phys. M. Rutkis
G. KučinskisNanostrukturēta LiFePO4 tilpuma un plānslāņu litija jonu bateriju katodmateriālu pētījumi Dr. chem. G. Bajārs
R. ZabelsĀtro jonu izraisītie struktūras un mikromehānisko īpašību modifikācijas procesi platzonas jonu kristālos Dr. habil. phys. J. Maniks
U. GertnersAmorfo halkogenīdu virsmas foto inducētā modulācija Dr. phys. J. Teteris
J. GrūbeLuminiscences procesi ar Er3+ aktivētā NaLaF4 

Dr. habil. phys. M. Spriņģis

Dr. phys. A. Šarakovskis

J. LatvelsInovatīvu organisko materiālu saules elementu fotoelektriskās īpašības Dr. habil. sc. ing., profesore D. Blumberga
Dr. habil. phys. I. Muzikante
J. TimošenkoKristālisko materiālu struktūras statiskās un termiskās nesakārtotības modelēšana ar apgriezto Monte-Karlo metodi Dr. phys. A. Kuzmins
2014.A. AnspoksLokālās Struktūras Relaksācijas Pētījumi Nanomateriālos Dr. phys. A. Kuzmins
A. VoitkānsStruktūra un fotofizikālie procesi 0D un 1D InGaN kompozītu materiālos Prof. Dr. habil. phys. I. Tāle
M. Dunce

Fāžu pārejas un fizikālās īpašības cietajos šķīdumos uz Na1/2Bi1/2TiO3 bāzes 

Dr. habil. phys. A. Šternbergs
2013.I. SmeltereBezsvina segnetoelektriskā keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes Prof. Dr. habil. phys. M.Knite
2012.A. VembrisPiraniliden fragmentu saturošu krāsvielu optiskās un optoelektriskās īpašības
Dr. habil. phys. I. Muzikante
V. KorsaksLuminiscences procesi dažādi strukturētos bora nitrīda materiālos Dr. habil. phys. B. Bērziņa
V. KaritānsOptisko un neirālo faktoru ietekme uz uztvertā attēla kvalitāti Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 
A. KaļinkoMolekulārās dinamikas metodes izmantošana rentgenabsorbcijas spektru interpretācijai Dr. phys. A. Kuzmins
D. BocharovVirsmas īpašību un reakcijas spēju modelēšana no pirmajiem principiem nitrīdu kodolu degvielai Dr. chem. Yu. Zhukovskii
2011.J. ProskurinsKvantu haosa un fāžu pāreju pētījumi kodolu modeļos Dr. habil. phys. J. Tambergs
M. ŠorohovsTlBr kristālu optisko, elektrisko un virsmas īpašību pētījumi: rentgena un γ detektoru izstrāde
Dr. habil. phys. L. Grigorjeva
J. HodakovskaMembrānu materiālu un membrānu-elektrodu ansambļu pētījumi pielietojumiem kurināmā šūnās Dr. phys. J. Kleperis
S. FominsAttēlu krāsu un formas atpazīšana Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 
E. ElstsScintilatoru materiālu CsI:Tl, CdWO4:Mo spektroskopiskie pētījumi Prof. Dr. habil. phys. U. Rogulis
2010.A. GerbredersAmorfo halkogenīdu fotorezistu izstrāde un izpēte
Dr. phys. J. Teteris
E. SļedevskisFotoinducētie procesi halkogenīdu kārtiņās nepārtrauktā un impulsa lāzera starojuma ietekmē
Dr. phys. J. Teteris
G. IkaunieksRedze paaugstinātas gaismas izkliedes apstākļos Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 
K. ŠmitsCirkonija dioksīda nanokristālu luminiscence Dr. habil. phys. D. Millers
A. ŠarakovskisErbija augšup-pārveidotā luminiscence speciāli sintezētos lantānu saturošos fluorīdos
Dr. habil. phys. M. Spriņģis
2009.J. ButikovaPiemaisījumu sadalījuma lāzerablācijas spektroskopija kodolsintēzes reaktoru karstās sienas materiālu diagnostikai Prof. Dr. habil. phys. I. Tāle
2008.R. PaeglisAcu kinemātikas mērījumi kognitīvo procesu raksturošanaiProf. Dr. habil. phys. I. Lācis
A. FedotovsRadiācijas defektu EPR fluorīdu kristālos un oksifluorīdu stikla keramikā Asoc. prof. Dr. habil. phys. U. Rogulis
O. BalcersHalkogenīdu amorfu plānu kārtiņu fototermiskās īpašībasDr. phys. J. Teteris
I. AulikaOptiskā gradienta un fāžu pāreju pētījumi NaNbO3 un Pb(Zr, Ti)O3 plānās kārtiņāsDr. phys. V. Zauls
2007.L. DimitročenkoKomplekso fluorīdu monokristālu un nanokristālus saturošas stikla keramikas iegūšana un to optiskās īpašībasAsoc. prof. Dr. habil. phys. U. Rogulis
L. GrīnbergaJaunu kompozītmateriālu pētījumi ūdeņraža uzglabāšanai Dr. phys. J. Kleperis
2005.E. TamanisNanostrukturētu pārklājumu iegūšana ar Peninga šūnu, to fizikālo īpašību izpēte un modificēšanas iespējasDr. habil. phys. J. Maniks
M. KundziņšSegnetoelektrisko materiālu heterostruktūru optiskās un elektrooptiskās īpašības Prof. Dr. habil. phys. G. Liberts
2004.R. PokulisApgaismojuma un atmosfēras skābekļa izraisītās struktūras izmaiņas fullerītā C60 Dr. habil. phys. J. Maniks
G. KrūmiņaStereosliekšņu un monokulāro stimulu kvalitātes korelācija Prof. Dr. habil. phys. I. Lācis
Prof. Dr. habil. phys. M. Ozoliņš 

 

LU CFI darbinieki kas ir izstrādājuši un aizstāvējuši savus promocijas darbus ārzemēs:

AutorsDarba nosaukumsAizstāvēšanās vieta
2008J. MastrikovsFirst-principles calculations of LaMnO3 surface reactivityŠtutgartes Universitāte, Vācija
2007V. KashchejevQuantum pumping in mesoscopic systemsBen Gurion Universitāte, Izraēla
2006D. GryaznovDiffusion modelling in nanocrystalsŠtutgartes Universitāte, Vācija
2003S. PiskunovsElectronic structure of perfect and defective perovskite crystals by means of ab initio hybrid functional theoryOsnabrukas Universitāte, Vācija