Projekta numurs: VPP-IZM-CERN-2020/1-0002

Tips: Valsts Pētījumu programma ‘Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas’

Projekta ilgums: 2020 - 2022

Projekta vadītājs: Rīgas Tehniskās universitātes Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas centrs, Dr. phys. Kārlis Dreimanis

Sadarbības partneri: LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts

Projekta atbildīgais no LU CFI: Dr.phys. Anatolijs Popovs

Kopējais finansējums: 836 460, EUR

LU CFI finansējums: 126 446 EUR

Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis ir pētniecības kapacitātes stiprināšana augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī noturīgas abu pētniecības virzienu zinātniskās kopienas izveide un uzturēšana Latvijā. Projekta dalībnieki iesaistīsies pasaules līmeņa pētniecības aktivitātēs CERN zinātniskajās laboratorijās, arī augstas enerģijas fizikas pētījumos CERN jau notiekošajā CMS (The Compact Muon Solenoid) eksperimentā, daļiņu detektoru atjaunināšanas, kā arī paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšanas projektos. Jaunie zinātnieki, to skaitā LU un RTU maģistrantūras un doktorantūras studenti minētajā projektā apgūs augstvērtīgas zināšanas, veicot pētniecisko aktivitāti gan tepat Latvijā, gan CERN, Šveicē.

LU CFI uzdevumi:
Kristālisko scintilatoru fundamentālie pētījumi Crystal Clear Collaboration ietvaros. Materiālu pētījumi detektoriem, kurus izmantos CMS eksperimentos. Cutting edge daļiņu detektoru materiālu pētījumi.

https://www.rtu.lv/lv/aef/par-mums-aef/aef-aktualitates/atvert/latvija-pirmoreiz-uzsakta-valsts-petijumu-programma-augstas-energijas-fizika-un-paatrinataju-tehnologijas