Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana

Projekta finansējuma saņēmējs / vadošais partneris
Latvijas Universitātes «LU Cietvielu fizikas institūts»

Projekta nosaukums
«Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana»

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs
2011/0041/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/004

Projekta partneri
Vadošais partneris – Latvijas Universitātes «LU Cietvielu fizikas institūts» (LU CFI) Sadarbības partneri – Rīgas Tehniskā universitāte; Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes Fizikas institūts»; Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts»; RTU Neorganiskās ķīmijas institūts.

Darbības programma un aktivitāte
«Uzņēmējdarbība un inovācijas» papildinājuma 2.1. prioritāte «Zinātne un inovācijas» 2.1.1. pasākuma «Zinātne, pētniecība un attīstība» 2.1.1.3. aktivitātes «Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība» 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte «Zinātnes infrastruktūras attīstība»

Projekta īstenošanas periods
01.01.2012.–31.08.2015. (44 mēneši)

Projekta finansējums
Projekta kopējais budžets ir 10 965 230,44 EUR no kuriem ERAF finansējums sastāda
9 782 156,90 EUR.

Projekta mērķis
Projekta mērķis ir izveidot vienotu pētniecības, mācību, un inovāciju centru, kurā apvienotos un viens otru papildinātu studiju un zinātniskais darbs, tiktu koncentrēts zinātniskais potenciāls, notiktu augstākās kvalifikācijas zinātnieku sagatavošana, atrastos pasaules klases zinātniskās aparatūras un tehnoloģisko iekārtu parks, kas ļautu veikt starptautiska līmeņa pētījumus. Projekts tiek realizēts 14 aktivitātēs, kuru ietvaros tiks sasniegti 23 rezultāti.

Projektā paredzētie rezultāti

1. Izbūvētas un aprīkotas tīrtelpas, 607 m2 (LU CFI)

2. Iegādātas un uzstādītas iekārtas, 5 kompl. (LU CFI)

3. Modernizētas iekārtas 2 kompl. (LU CFI)

4. No jauna izbūvētas un aprīkotas telpas 375 m2 (LU)

5. Renovētas laboratoriju telpas 58,20 m2 (LU)

6. Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve 259,80 m2 (LU)

7. Iegādātas un uzstādītas iekārtas, 9 kompl. (LU)

8. Modernizētas iekārtas, 1 kompl. (LU)

9. Renovētas telpas, 1016m2 (LU FI)

10. Iekārtotas zinātnisko darbinieku darba vietas, 4 kompl. (LU FI)

11. Nomainītas transformatoru apakšstacijas novecojušās iekārtas, 1 kompl. (LU FI)

12. Atjaunoti SML iekārtu elektroapgādes kabeļi, 1 kompl. (LU FI)

13. Atjaunota eksperimentālo iekārtu darbībām ar šķidru Na vadības pults, 1 kompl. (LU FI)

14. Atjaunoti telferi SML eksperimentu zālēs, 1 kompl. (LU FI)

15. Iegādātas un uzstādītas iekārtas, 4 kompl. (LU FI)

16. Modernizētas iekārtas, 3 kompl. (LU FI)

17. Renovēta eksperimentālo mašīnu zāles priekštelpa un eksperimentālo mašīnu zāle, 430m2 (LU PMI)

18. Iegādāti un uzstādīti pētnieciskās aparatūras kompleksi, 2 kompl. (LU PMI)

19. Renovētas un siltinātas laboratoriju telpas, 164,85m2 (RTU)

20. Par laboratoriju telpām pārveidoti kabineti, 154,20m2 (RTU)

21. Iegādātas, uzstādītas un modernizētas iekārtas, 24 kompl. (RTU)

22. Renovētas un siltinātas laboratoriju telpas, 535 m2 (RTU NĶI)

23. Iegādātas un uzstādītas iekārtas,3 kompl. (RTU NĶI)

Projekta vadība

Projekta kopējo uzraudzību un stratēģisko vadību nodrošina projekta vadības grupa, kurā ir pārstāvji no visām partnerorganizācijām – Mārtiņš Rutkis (LU CFI), Donāts Erts (LU), Mārcis Dzenis (RTU), Vairis Štrauss (LU PMI). Kalvis Kravalis (LU FI), Jānis Grabis (RTU NĶI). Projekta kopējo operatīvo vadību nodrošina - projekta vadītajs – Mārtiņš Rutkis (LU CFI), projekta administrators – Andris Ozoliņš (LU CFI).

Papildus informācija par sadarbības partneru sadaļām projektā

Latvijas Universitāte – http://www.lu.lv/par/projekti/es/2007-2013/eraf/21131/sadarbibas/nanostruktureti-materiali/

Rīgas Tehniskā universitāte – http://www.rtu.lv/content/view/6835/2015/

LU Polimēru mehānikas institūts – http://www.pmi.lv/html/LvInstituteProject08.html

LU Fizikas institūts – http://ipul.lv/main/

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts - http://www.nki.lv/lv/vnpc.htm

Progress projektā

Visas projekta aktivitātes sekmīgi realizētas.

Notiek noslēguma maksājumu veikšana.