Projekta partneri:

  • Kaunas University of Technology (Prof. Juozas Vidas Gražulevičius);
  • Department of Photonics, National Sun Yat-sen Universty (Dr. Li-Yin Chen)
  • Institute of Solid State Physics University of Latvia (Dr. Martins Rutkis);

Projekta anotācija:

Jaunākie sasniegumi tādās organiskajās optoelektroniskajās ierīcēs kā organiskās gaismu emitējošās diodes, organiskās un hibrīda saules šūnas ir radījuši nepieciešamību pēc jauniem efektīviem elektroaktīviem organiskiem materiāliem. Šo tehnoloģiju turpmākā attīstība būtībā balstās uz efektīvu un gaisā noturīgu tādu organisku lādiņu transporta materiālu attīstību un izpēti, kuros ir sabalansēts elektronu un caurumu transports. Izpratne par lādiņu transporta mehānismiem šādās organiskās sistēmās ir pamats jaunu materiālu radīšanai, kuri būtu pielietojami optoelektriskās ierīcēs. Tie ir galvenie šī sadarbības projekta mērķi. Lai šos mērķus sasniegtu, sadarbības projektā ir izveidota starpdisciplināra komanda, kas sevī aptver plaša spektra speciālistus, spējīgus veikt kvantu ķīmisko modelēšanu, organisko savienojumu un polimēru sintēzi, materiālu vispārīgu raksturošanu, fotoelektrisko īpašību pētījumus, kā arī veidot organisko plāno kārtiņu strukturas un ierīču prototipus.

Ar šādiem mērķiem un komandas locekļu zināšanām, galvenie sadarbības projekta virzieni iekļaus elektroaktīvu efektīvu savienojumu kvantu ķīmisko modelēšanu un tajā balstītu jaunu, gaisā noturīgu bipolāras vadāmības organisku pusvadītāju dizainu un sintēzi. Paredzēts dažādās fāzēs esošu materiālu sagatavošanu un apstrādi, lādiņu transporta raksturošanu cietvielā, detalizētu saistības starp transporta mehānismiem un molekulu struktūru un morfoloģiju pētīšanu, utt., kā arī novērtēt iegūto materiālu iespējamo pielietojumu optoelektriskās ierīcēs.