Projekta vadītājs Dr. habil. phys. Jevgenijs Kotomins

Projekta izpildītāji:

  • Dr. phys. A. Popovs
  • Dr.phys. S. Piskunovs
  • Dr.phys. V. Dimza
  • B. Sc. I. Isakoviča

ABO3 perovskīta virsmas īpašībām ir liela nozīme mikroelektronikā, katalīzē un citos pielietojumos. Šīs īpašības ir atkarīgas ne tikai no virsmas kvalitātes, bet arī no rekonstrukcijas, defektiem, polaritātes, terminācijas (AO vai BO2) un temperatūras (gan tilpuma, gan virsmas fāžu pāreju dēļ). Šajā projektā tiks veikti sistemātiski perovskītu virsmu pētījumi zemās temperatūrās, apvienojot eksperimentālās un teorētiskās metodes. Īpaša uzmanība tiks pievērsta zemo temperatūru atstarošanas augstas enerģijas elektronu difrakcijas (low-temperature reflection high-energy electron diffraction- RHEED) pētījumiem gan ideālām, gan defektīvām virsmām, ko papildinās blīvuma funkcionāļa teorijas (Density functional theory - DFT) datormodelēšana no pirmiem principiem. Iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar Ramana un katodluminiscences spektroskopijas datiem.