M.EraNet projekts

Projekta akronīms: MyND

Projekta koordinators: Ruvins Ferbers, LU Lāzercentrs

Dalībnieki: LU Lāzeru centrs, Centre for Physical Sciences and Technology (FTMC), Viļņas universitāte, LU CFI

Dalībnieki no LU CFI: Dr. habil. phys. Linards Skuja

Projekta oficiālais sākums: 1. oktobris 2015.

Finansējums kopā: 309 968 EUR

Kopsavilkums:
Nanomēroga magnetometrija ar dimantiem (MyND) projekts ir vērsts uz sensoru, kuru pamatā ir slāpekļa vakanču (SV) defektu centriem dimantos, uzlabošanu ar jauniem teorētiskajiem ieskatiem un jaunu metožu pielietojumiem magnētiskā lauka attēlveidošanā. Šie ieskati tiks izmantoti, lai radītu jaunas zināšanas par skābekļa detektēšanu un singlētā skābekļa uzvedību SiO2 matricās, kā arī lai atklātu jaunas iespējas pētījumos par pašpārvaldāmu magnētisko mikroierīču šķidruma un magnetodinamiku. Projekta rezultāts būs jauna zinātniskā izpratne par SV centra fiziku, kas uzlabos jutību, jo īpaši attiecībā uz magnētiskajiem laukiem, kā arī temperatūru un spiedienu. Iegūtās zināšanas var potenciāli atvērt iespējas jaunām tehnoloģijām (piemēram, jaunus skābekļa sensorus) un uzlabot citas tehnoloģiskās jomas (piemēram, magnētisko nanodaļiņu ražošanu un paškustošu mikroierīču izstrādi).