Termoelektriskais starojuma sensors (2018. - 2021.)

Projekta numurs KC-PI-2017/40

Projekta 2. kārtas ilgums: 21.03.2018. - 20.03.2021. 

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Phys. Mārtiņš Rutkis

Apraksts:

Komercializēt jaunu tehnoloģiski inovatīvu termoelektriskā starojuma sensoru spektroskopiskām iekārtām. Spektroskopiskās metodes tautsaimniecībā tiek plaši pielietotas – vides monitoringā, pārtikas kvalitātes noteikšanā, kriminālistikā, farmācijā, ķīmiskajā rūpniecībā un citur.

Projekta otrās kārtas maksimālās kopējās izmaksas ir 316 500 euro ar ERAF atbalsta intensitāti 90%.

1. kārtas laikā izstrādāta Komercializācijas stratēģija, Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas pasākuma plānas.

2.kārtas laikā tiks izstrādāts sensora demonstrācijas prototips, kā arī sensora prototips tiks testēts reālai videi tuvos apstākļos, paaugstinot tehnoloģijas gatavības līmeni līdz TRL6