Par projektu

„Tehnoloģijas materiālu digitālai multispektrālai kontrolei un kvalitātes uzlabošanai” tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.1 aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” atbalstu.
Paredzamais izpildes laiks – 36 mēneši (01/11/2010 - 31/10/2013).

Projekta vadītājs: Māris Ozoliņš 

Projekta iesniedzējs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta mērķis ir izveidot jaunas tehnoloģijas, kas  realizē Latvijā iespēju veikt multispektrālo krāsu analīzi rūpniecības izstrādājumiem ar sarežģītu virsmas krāsu sastāvu un struktūru dabas un arhitoniskiem areāliem; diversificēt izstrādājamās tehnoloģijas  ražojumu kvalitātes paaugstināšanai.
Blakus materiālu kvalitātes kontrolei izstrādātās tehnoloģijas tiek pielietotas
    - lai arhivētu krāsainu paraugus (piem.: mākslas muzeja eksponātu) saciparotā veidā, daudzdimensionālā (līdz 10 esošās trīsdimensiju RGB) krāsu telpā;
     - lai selektīvi diagnosticētu no iegūtajiem datiem (piem.: aerofotogrāfijām) spektrāli atšķirīgas zonas,raksturigas vides bioloģiskas un ķīmiskam piesārņojumam.
Piemērojoties cilvēku redzes uztveres īpatnībām, tiek izstrādātas multispektrāli iegūto datu apstrādes programmas, kuras
    - atļauj simulēt krāsainu rūpniecības izstrādājumu redzes uztveri, apgaismojot tos ar atšķirīgu spektrālo sastāvu;
    - atļauj simulēt krāsainu izstrādājumu uztveri personām ar krāsu redzes deficītu (dihromāti ar dažādu anomāliju pakāpi).
Projektā tiek izstrādāti krāsu redzes deficīta testi ar iespēju kvantitatīvi noteikt deficīta pakāpi, kuriem nav analogu pasaulē. Testiem tiek veikti to laboratorijas un eksperimentālās partijas klīniskie testi.
Tiek izstrādāts tehniskais uzdevums krāsu laboratorijas izveidei, kura paredzēta rūpniecisku izstrādājumu paraugu – apdares materiālu, tekstilmateriālu, iespieddarbu krāsu saskanības dažādos apgaismojuma apstākļos, pirms to tālākās apstrādes.

Jaunās produkcijas patentaizsardzība.

Patentēt paredzēts jaunu krāsu redzes deficīta testu, kura darbības princips līdzīgs plaši pazīstamajam kvaziizohromatiskajam Ishiharas krāsu plašu testam.  Šim testam ir variācija - Ročesteras HRR tests. Šie testi dārgi un tos plaši lieto Amerikā un Rietumeiropas valstīs. Austrumeiropas valstīs savukārt lieto Krievijā izveidoto Rabkina testu, kurš oriģinālā bija kvalitatīvs, taču sekojošie izdevumu kvalitāte ir nepietiekama krāsu izvēles dēļ. Kā primārais tirgus tiks izvēlēts - Austrumeiropas valstis.

 

 
Holmgrena-Tompsona vilnas diedziņu krāsu redzes tests