Aktualitātes

1. aktivitāte
- Rūpnieciskais pētījums.
- Tirgus un literatūras analīze. 
- Iepirkumu plāna sastādīšana, materiālu iepirkumi un esošās aparatūras modernizācija.
- Telpas ar regulējamu apgaismojumu izveidošana, apgaismojuma intensitātes un krāsu temperatūru kalibrēšana.

2. aktivitāte
- Multispektrālās analīzes matemātiskā nodrošinājuma izveide, piemērojot to redzes uztverei bez un ar dažāda veida un pakāpes krāsu redzes deficītu, ņemot vērā arī krāsu redzes pastāvības faktoru.
- Multispektrālās analīzes iekārtas piemērošana āra apstākļu vajadzībām.
- Eksperimentālās iekārtas izveide, piemērojot to restaurējamu objektu ar spektrāli daudzveidīgu struktūru fotografēšanai, un metodes objektu kvalitātes novērtēšanai un datu kopu iegūšana.
- Datu apstrādes algoritmu izstrāde un validācija multispektrālo uzņēmumu telpiskai sinhronizācijai un apgaismojuma faktora kompensācijai.

3. aktivitāte
- XY koordināšu parauga galdiņa izveide spektrālajiem mērījumiem ar šķiedru optikas elementiem.
- Programmatūras izstrāde galdiņa datora vadībai un atstarojuma spektra datu uzkrāšanai.
- Ierīces spektra kalibrēšana, mehāniskās skenēšanas, atstarojuma intensitātes un nelinearitātes pārbaudes.
- Ierīces aprobācija atstarošanās un luminiscences spektru noteikšanai apdares materiāliem, tekstila paraugiem un iespieddarbos izmantojamiem pigmentiem un tinšu paraugiem tuvā ultravioletajā un redzamajā gaismas diapazonā. 
 
4. aktivitāte

- Izveidoto krāsu redzes testu kolorimetriskās īpašības.
- Krāsu testu multispektrālā analīze un testu veiktspējas simulācija.
- Krāsu redzes traucējumu testu pārbaudes rezultāti.

5. aktivitāte
- Vienlaicīga spektra karšu uzņemšana redzamajā un infrasarkanajā spektra rajonā.