Projekta numurs: 18-00-A01620-000003

Tips: Lauku atbalsta dienesta projekts:

Projekta ilgums: 23.10.2018. – 30.04.2021

Projekta vadītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes Ulbrokas zinātnes centra vadošais pētnieks Dr.ing. Ādolfs Ruciņš

 Sadarbības partneri: LU Cietvielu fizikas institūts, SIA ”Ozone Tech”, Zemnieku saimniecība ”Mazkalniņi”

Projekta atbildīgais no LU CFI: Dr.phys. Jānis Kleperis

Kopējais finansējums: 53 220 EUR

LU CFI finansējums: 12 600 EUR

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir optimizēt saimniecībās graudu kondicionēšanu, tos kaltējot ar aktīvo vēdināšanu. Process, salīdzinot ar kaltēšanu graudu kaltēs, ir mazražīgāks, taču prasa mazāk kapitālieguldījumu un ļauj uzlabot graudu kvalitāti, salīdzinot ar sākotnējo. Tāpēc nelielos apjomos šī tehnoloģija - graudu aktīvā vēdināšana ir izdevīgāka par tradicionālo kaltēšanu. Projekta īstenošanas gaitā tiks izstrādāta un pārbaudīta aktīvās vēdināšanas tehnoloģija, gaisam pievienojot ozonu. Pēc laboratorijās veiktiem pētījumiem ozona pielietošana par 25-30% ļauj saīsināt vēdināšanas procesu (ventilatoru darbināšanas laiku), tādējādi padarot aktīvo vēdināšanu, ievērojami ātrāku un izdevīgāku. Turklāt ozona pielietošana novērš nevēlamas mikrofloras un kaitēkļu rašanos graudos glabāšanas laikā. LU CFI grupas uzdevums projektā ir veikt sensoru moduļu (6 sastāv no 3 sensoriem (O3, RH, oT) un vēl 6 no 2 sensoriem (RH, oT) izstrādi 2 vienādiem graudu kaltes bunkuriem, no kuriem vienam ieplūdes gaiss tiek samaisīts ar ozonu, otrs tikai ar gaisu ir salīdzināšanai. Jānodrošina datu savākšana un vizualizācija ar bezvadu sakariem; jāveic uzstādīšana kaltē, dati jāsavāc, jāuzkrāj un jāinterpretē.

Saites:

http://laukutikls.lv/tehnologijas-izstrade-graudu-kaltesanai-ar-aktivo-vedinasanu-pielietojot-ozonu

https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2018/tehnologijas-izstrade-graudu-kaltesanai-ar-aktivo-vedinasanu-0

http://www.llu-ltzi.lv/prjekti.htm