• Projekta numurs : EEA-RESEARCH-92
 • Īstenošanas laiks : 1.05.21 - 30.04.2024
 • Piešķirtais Finansējums : 800 000 EUR
 • Līdzfinansējums : 120 000 EUR
 • CFI Finansējums : 245 000 EUR
 • Projekta mērķis : AliCE -WHy mērķis ir izveidot tehnoloģisku risinājumu alumīnija atkritumu pārstrādei, palielinot reciklēšanas lietderību, galarezultātā iegūstot ūdeņradi izmantošanai enerģētikā un alumīnija oksīdu tālāku zemas emisijas produktu ražošanai
 • Sagaidāmie rezultāti :
  • Atkritumu alumīnija apstrādes metodika tā izmantošanai ūdeņraža ražošanai
  • Prototips elektroenerģijas ražošanai no Alumīnija atkritumiem.
  • Prototipā radušos reakcijas produktu tālākas pārstrādes metodika Iegūtās tehnoloģijas novērtējums aprobēts ar socioekonomisko novērtējumu Islandes, Baltijas alumīnija atkritumu pārstrādes kontekstā.
  • Izstrādāta metodika alumīnija atkritumu apstrādei
  • Izveidots prototips elektroenerģijas ražošanai no alumīnija atkritumiem
  • Izstrādāta metodika iegūtā alumīnija oksīda pārstrādē
  • Sagatavots socioekonomiskais novērtējums izstrādātajai tehnoloģijai
 • Partneri :
 • Kontaktpersona : Ainārs Knoks ainars.knoks@cfi.lu.lv
 • Projekta vadītājs : Dr. Phys. Jānis Kleperis, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
 • Aktīvs links : https://eegrants.lv/ un https://eeagrants.org/
 • Programmas nosaukums : “Projektu līdzfinansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments 2014.-2021.gadam”
 

AliCE-Why projekta galvenā ideja ir risināt alumīnija (Al) pārstrādi tīras enerģijas ražošanai. Aluminija pieprasījums arvien pieaug, kā arī enerģijas ražošana, taču pārstrādes iespējas ir salīdzinoši nelielas – īpaši mazās valstīs vai attālos reģionos. Turklāt pašreizējo Al atkritumu transportēšanai ir nepieciešamas papildu izmaksas, un tas nerada darba vietas un ieņēmumus par neizmantotajiem resursiem, kas tiek eksportēti. Tādējādi būtu jāizstrādā vietējs ciklisks pārstrādes process. Šī projekta galvenais mērķis ir attīstīt Al atkritumu enerģijas ražošanas tehnoloģiju un prototipu, ražojot ūdeņradi un tālāk pārstrādājot blakusproduktu Al hidroksīdu.

 

1. att. procesa apraksts

Projekta kopsavilkums:

Pašlaik atkritumu apsaimniekošana un enerģijas ražošana ir atzīta par būtisku nozīmi pasaules ilgtspējības nodrošināšanā. Alumīnijs (Al) ir ļoti svarīgs stratēģisks materiāls Eiropā ar plašu pielietojuma jomu. Diemžēl tas rada milzīgu daudzumu Al atkritumu. Neskatoties uz to, ka Al atkritumi tiek pārstrādāti, ir daudz deponēšanas poligonu, kas piesārņo vidi. Tāpēc šī projekta laikā mēs uzsāksim zinātniskus un inženiertehniskus pasākumus, atklājot novatoriskus Al atkritumu izmantošanas veidus elektroenerģijas ražošanā, izmantojot ūdeņradi, kas iegūts pēc atkritumu Al-ūdens reakcijas.

Iegūto reakcijas blakusproduktu var tālāk pārstrādāt atpakaļ Al, izmantojot oglekli nesaturošu elektrolīzi. Arī blakusproduktu var izmantot kā izejvielu citu vērtīgu materiālu ražošanā. Visi minētie procesi tiks realizēti kā prototips.

Projekts ietvers: Al atkritumu apstrādes ūdeņraža iegūšanai izpēti (Lietuvas Enerģētikas institūts); saražotās ūdeņraža gāzes tīrības analīze (Latvijas Cietvielu fizikas institūts (ISSP)); saražotā reakcijas blakusprodukta pārstrāde uz Alumīniju un / vai citiem noderīgiem materiāliem (Inovāciju centrs Islandē); ierosinātā procesa tehniski ekonomiskās un vides ietekmes uz Islandi un Baltiju (Islandes Universitāte) novērtējums, prototipa dizains (koordinē Latvijas komanda). Projekta konsorcijā ir četri partneri ar galvenajiem iepriekšminētajiem uzdevumiem, kas nodrošinās ciešu sadarbību un veiksmīgu projekta realizāciju.

 

2. att. Alice-Why projekta koncepcija

 

Atslēgas vārdi: atkritumi no resursiem, ūdeņradis, cirkulārā ekonomika, alumīnija pārstrāde.